Δήμος Βόρειας Κυνουρίας: Πρόσληψη με σύμβαση Tοπογράφου Mηχανικού

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας ανακοινώνει την πρόσληψη με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, που εδρεύει στο Άστρος, με ειδικότητα ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ και διάρκεια συμβασης έξι (6) μήνες.

Δείτε ολόκληρο το κείμενο της ανακοίνωσης εδώ.