Το τελικό σχέδιο για τα αγροτεμάχια

Εκτός σχεδίου οικόπεδα με κατοικίες, αγροτεμάχια αλλά και προνομιούχες εκτάσεις που αντιμετωπίζονται πλέον ως οικόπεδα θα σηκώσουν το μεγάλο βάρος του νέου ενιαίου φόρου ακινήτων, ο οποίος θα εφαρμοστεί από το 2014.
Ιδιοκτήτες που τακτοποίησαν αυθαίρετα κτίσματα ή είχαν κτίσει νόμιμα σε εκτός σχεδίου εκτάσεις ή κατά παρέκκλιση φορολογούνται με αυξημένους συντελεστές που φθάνουν ακόμη και το εξαπλάσιο σε σχέση με αυτούς που δεν έκτισαν.
Το υπουργείο Οικονομικών οριστικοποίησε τον τρόπο και τις λεπτομέρειες για τον υπολογισμό του νέου Ενιαίου Φόρου (ΕΝΦΑ), ο οποίος αντικαθιστά τους παλαιούς φόρους, με στόχο να εισπραχθούν περίπου 2,9 δισ. που υπολογίζει για το 2014 η κυβέρνηση, μετά την κατάργηση του «χαρατσιού» στα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για άτομα τα οποία βρίσκονται σε οικονομική δυσπραγία και αδυνατούν να πληρώσουν τον φόρο, ειδικά αν αυτός είναι ιδιαίτερα υψηλός σε σχέση με το εισόδημά τους. Τα νομικά πρόσωπα τα οποία αδυνατούν, λόγω των συνθηκών, να αντεπεξέλθουν στη φορολογική τους υποχρέωση μπορούν να μεταθέσουν χρονικά την πληρωμή του φόρου.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου φόρου είναι:
1. Ο ΕΝΦΑ επιβάλλεται επί των ακινήτων με κριτήριο την έκταση και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ακινήτου. Υπό αυτήν την έννοια, πρόκειται για αμιγή φόρο στην κατοχή ακινήτων, παρά για φόρο επί της συνολικής περιουσίας του φορολογουμένου.
2. Ο ΕΝΦΑ κατανέμεται μεταξύ των συνιδιοκτητών του κάθε ακινήτου, ανάλογα με τα εμπράγματα δικαιώματά τους. Με τον τρόπο αυτό απαλείφεται η φοροαποφυγή μέσω του διαμοιρασμού της ακίνητης περιουσίας. Ο κάθε φορολογούμενος θα παραλαμβάνει ενιαίο λογαριασμό με τον φόρο που προκύπτει για το κάθε ακίνητο που πιθανόν κατέχει.
3. Ο ΕΝΦΑ επιβάλλεται με ενιαίο τρόπο σε κάθε είδους ακίνητη περιουσία, κτίρια και γήπεδα, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής του ιδιοκτήτη (φυσικό πρόσωπο, ή διαφόρων ειδών νομικά πρόσωπα). Με τον τρόπο αυτό απαλείφεται η φοροαποφυγή μέσω της μετατόπισης του φόρου σε πρόσωπα με χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση.
Τα αγροτεμάχια
Ειδικά για τα αγροτεμάχια, η ρύθμιση έχει ως εξής:
– Για τα γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού προκύπτει από τον Βασικό Συντελεστή Φορολογίας που ορίζεται σε 0,0015 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (πρακτικά δηλαδή περίπου 1,5 ευρώ το στρέμμα) σε συνδυασμό, κατά περίπτωση, με επιπλέον συντελεστές ως εξής:
– Αναλόγως της θέσης, προσδιορίζεται ο Συντελεστής Θέσης (ΣΘ) που αντιστοιχεί στην ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (ΑΒΑ) του Δημοτικού Διαμερίσματος στο οποίο ανήκει το γήπεδο,
Πατήστε ΕΔΩ και δείτε αναλυτικούς πίνακες
ΠΗΓΗ: euro2day.gr