Έρευνα: Πρόθυμοι οι καταναλωτές να στηρίξουν κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες

Το 50% των καταναλωτών, παγκοσμίως, είναι διατεθειμένο να πληρώσει παραπάνω για προϊόντα και υπηρεσίες που προέρχονται από εταιρείες κοινωνικά υπεύθυνες

Το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί πέντε ποσοστιαίες μονάδες (45%), σε σχέση με το 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας έρευνας της Nielsen για την εταιρική υπευθυνότητα.

Περισσότερο “ηθικοί καταναλωτές” δηλώνουν οι νεότεροι, κάτω των 30 ετών, ωστόσο τη μεγαλύτερη αύξηση, σε σχέση με το 2011, παρουσιάζουν οι καταναλωτές μεταξύ 40-44 ετών, με το ποσοστό αυτών να διαμορφώνεται από 38%, το 2011, στο 50%, το 2013.

Ως “ηθικοί καταναλωτές” ορίζονται εκείνοι που δηλώνουν πρόθυμοι να πληρώσουν επιπλέον χρήματα για προϊόντα και υπηρεσίες που προέρχονται από εταιρείες που υλοποιούν κοινωνικά και περιβαλλοντικά προγράμματα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το ποσοστό των κατά δήλωση “ηθικών” καταναλωτών διαφέρει σημαντικά μεταξύ των 58 χωρών, που έλαβαν μέρος στην έρευνα.

Ειδικότερα, ενώ οι καταναλωτές στην Ινδία και στις Φιλιππίνες είναι διατεθειμένοι να δαπανήσουν περισσότερο για προϊόντα ή υπηρεσίες που προέρχονται από εταιρείες που υλοποιούν κοινωνικά ή εταιρικά προγράμματα σε ποσοστό άνω του 70%, στην Ευρώπη το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στο 37%.

Στην Ελλάδα, το εν λόγω ποσοστό διαμορφώνεται στο 52%, για το 2013, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 21 ποσοστιαίων μονάδων, σε σχέση με δύο χρόνια πριν.

Όπως αναφέρεται στην έρευνα, το ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό της Ευρώπης οφείλεται πιθανότατα στο γενικότερο κλίμα κυνισμού που επικρατεί ως προς τις επιχειρήσεις, γενικά.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μίας πρόσφατης μελέτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 41% των πολιτών τις Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρεί ότι η συνολική επιρροή των επιχειρήσεων στην κοινωνία είναι αρνητική, ποσοστό μεγαλύτερο από τις μεγάλες οικονομίες.

Ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο, που προκύπτει από την έρευνα της Nielsen, είναι το γεγονός ότι το 43% των ερωτηθέντων, σε παγκόσμιο επίπεδο, αναφέρει πως και στην πράξη στηρίζει με τις επιλογές του τις ηθικά υπεύθυνες εταιρείες, ποσοστό χαμηλότερο μόνο κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με αυτούς που το υποστηρίζουν κατά δήλωση. Επίσης, φαίνεται ότι περισσότερο οι άντρες, σε σχέση με τις γυναίκες, στηρίζουν έμπρακτα τις εν λόγω εταιρείες με αντίστοιχα ποσοστά 45% και 41%.

Πηγή: kathimerini.gr