Βιβλία Βορειοκυνουριατών λογοτεχνών

  1. «ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ …σαν παραμύθι», του Χριστόφορου Νικολάου
  2. «Ονείρου Οδύσσεια» του Γιάννη Κουβαρά
  3. «Το Κρασί του Ντάρμου» του Χρίστου Κυρκιντάνου
  4. «Οι τέσσερις εποχές στα χρόνια της παιδικής αθωότητας», Κυνουριακή ζωή, Κυνουριακά σύμμεικτα του Βασιλείου Κούκλη
  5. Ο Κυνουριάτης ποιητής Ιωάννης Ν. Γιανίτσιος