2013, Ανιγραία οδός

Η φωτογραφία απεικονίζει μονοπάτι σε πλαγιά λόφου.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Είναι τραβηγμένη σε αυτό το σημείο, στο ύψος του Ανάβαλου.
  2. Είναι χρονολογημένη στις 17 Οκτωβρίου 2013.
  3. Το εν λόγω μονοπάτι πρόκειται για τμήμα της αρχαίας οδού «Ανιγραίας» της λεγόμενης, όπως την αναφέρει ο περιηγητής Παυσανίας στο βιβλίο (Ελλάδος Περιήγησις -Κορινθιακά-): «…γῆς δὲ ἐνταῦθα πρῶτον τῆς Ἀργολίδος Δαναὸν σὺν ταῖς παισὶν ἀποβῆναι λέγουσιν. ἐντεῦθεν διελθοῦσιν Ἀνιγραῖα καλούμενα ὁδὸν καὶ στενὴν καὶ ἄλλως δύσβατον…»
  4. Η ατραπός, πλάτους περίπου δύο μέτρων, είναι κατασκευασμένη με ξερολιθιά και ήταν η μόνη οδός που επικοινωνούσε απευθείας, πεζή η επί υποζυγίων, η Κυνουρία με την Αργολίδα μέχρι τη δεκαετία του 1950, οπότε και κατασκευάστηκε ο σημερινός δρόμος. Η συγκοινωνία Κυνουρίας – Αργολίδας και τανάπαλιν γίνονταν διά θαλάσσης, μέσω Ναυπλίου, εκτός αν είχε το κουράγιο! κάποιος αυτοκινητιστής να εκτελέσει το δρομολόγιο δια μέσου Καστριού, Τρίπολης και Αχλαδόκαμπου.
  5. Σήμερα το μονοπάτι είναι «παροπλισμένο».

Πατήστε εδώ για να δείτε το φωτογραφικό υλικό.