Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο δρόμο Άστρος – Τρίπολη

Η αστυνομία ανακοίνωσε την ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας των πάσης φύσεως οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο τμήμα της Επαρχιακής οδού Άστρους – Τρίπολης και ειδικότερα από κόμβο Ελαιοχωρίου και σε μήκος ενός (1) χιλιομέτρου προς την κατεύθυνση του Άστρους,

κατά το χρόνο όπου θα εκτελούνται εργασίες εκβραχισμού με τη χρήση εκρηκτικών υλών, για την διαπλάτυνση της οδού (και μέχρι την διάνοιξη-καθαρισμό αυτής ο οποίος θα εκτελείται αμέσως μετά τον εκβραχισμό), με σκοπό την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων και γενικά την ασφαλή χρήση της οδού από διερχόμενους οδηγούς και εργαζόμενους στο παραπάνω έργο.

Η απόφαση έχει εξάμηνη ισχύ, ήτοι από 01-11-2013 έως 30-4-2013.

Πηγή