Έσωσε το σπίτι της υπερχρεωμένη εγκυμονούσα καθηγήτρια

Πρόκειται για δανειολήπτρια  έγγαμο, με ένα ανήλικο τέκνο, ευρισκόμενη σε προχωρημένη κύηση για το δεύτερο τέκνο της, δανειζόμενη από δύο Τράπεζες είτε ως οφειλέτρια είτε ως συνοφειλέτης  συνολικού ύψους χρέωσης  116.206 Ευρώ .Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, στα πλαίσια του ν.3869/2010,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν.4161/2013, και αφού έλαβε υπόψη του 'οτι η δανειολήπτρια έχει ήδη περιέλθει χωρίς δόλο σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της τα δε χρέη της δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της  ρύθμισης του νόμου, αποφάσισε στα πλαίσια της  προσωρινής διαταγής και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης; τα εξής:

1)Διέταξε την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά της κινητής και ακίνητης περιουσίας της δανειολήπτριας

2)Διέταξε τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της
3)Επέβαλλε  στην δανειολήπτρια την καταβολή δόσης
α) ποσού ίσου με το 10% για την σύμβαση στεγαστικού δανείου 79,16 Ευρώ  όπου είχε χρεωθεί ποσό ύψους 115.464,63 Ευρώ και
β)  ποσόν 2,30  ευρώ μηνιαίως, ατόκως για τριάντα έξι (36) μήνες   από σύμβαση πιστωτικής κάρτας χρέους 741,53 ευρώ.
Επί της ουσίας της υπόθεσης, πρόκειται για δανειολήπτρια, η οποία πέραν της κυρίας κατοικίας, διαθέτει  και άλλη ακίνητη περιουσία όπως αγροτεμάχια με ελιές όμως το Δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να προστατευτεί το σύνολο της περιουσίας της δανειολήπτριας έως την κύρια δίκη της ρύθμισης των δανειακών της οφειλών.
Συμπερασματικά: Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, μα ιδιαίτερα, για  την συνεργάτη της ΄Ενωσης , δικηγόρο στο Ηράκλειο, κ. Δαριβιανάκη Μαρία ,με την συνδρομή της οποίας κατατέθηκε η αίτηση στο Ειρηνοδικείο στο Ηράκλειο, η απόφαση αυτή χαρακτηρίστηκε , όχι μόνο για την συγκεκριμένη δανειολήπτρια αλλά και  για όλους τους δανειολήπτες ,"ευτυχές γεγονός" αλλά και "ελπίδα ",για  τον χρόνο που διανύουμε, που η "σπορά" ειδήσεων  "περί πλειστηριασμών", δημιουργεί όχι απλώς φόβο, για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά ,αλλά και ολοκληρωτική ανασφάλεια.
Τέλος, ως ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, καλούμε  τους δανειολήπτες για μια ακόμα φορά, να εμπιστευτούν τον Νόμο 3869/2010 όπως αυτός τροποποιήθηκε, μα προ πάντων τους ΄Ελληνες δικαστές, που στέκονται δίπλα τους ηρωικά με τις αποφάσεις τους.