Νέοι κλειδάριθμοι για τους φορολογούμενους

Εκατομμύρια φορολογούμενοι, που είναι παλιοί χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών διεκπεραίωσης φορολογικών υποχρεώσεων του συστήματος TAXISnet, καλούνται τις τελευταίες ημέρες από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών να προσέλθουν στις εφορίες για να παραλάβουν νέους ειδικούς κωδικούς αριθμούς, τους περίφημους «κλειδάριθμους».

 Η χρήση των αριθμών αυτών είναι αναγκαία για την επανενεργοποίηση των λογαριασμών πρόσβασης στο ανανεωμένο TAXISnet, που θα τεθεί σε λειτουργία από την 1η-1-2014.

«Κλειδάριθμο» θα πρέπει να έχουν αποκτήσει μέχρι τις 31-12-2013 όλοι ανεξαρτήτως οι φορολογούμενοι που είναι φυσικά πρόσωπα, διότι μόνο μέσω του πολυψήφιου αυτού αριθμού θα είναι δυνατή η ενεργοποίηση των λογαριασμών πρόσβασης στο ανανεωμένο TAXISnet που θα τεθεί σε λειτουργία από την 1η-1-2014.

Δηλαδή, χωρίς τον «κλειδάριθμο» ο φορολογούμενος δε θα μπορέσει να εισέλθει από την 1η -1-2014 στις διαδικτυακές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του συστήματος TAXISnet, μέσω των οποίων εκπληρώνονται πλέον αναγκαστικά οι περισσότερες φορολογικές υποχρεώσεις (υποβολή δηλώσεων, πληρωμές φόρων, κ. λ. π.).

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος