Έρχεται αύξηση 41,4% στους φόρους στην περιουσία το 2014

Έρχεται αύξηση 41,4% στους φόρους στην περιουσία το 2014

Ο Προϋπολογισμός του 2014 προβλέπει αύξηση των φορολογικών εσόδων στα 45, 6 δισ. ευρώ, ήτοι κατά 1,258 δισ. ευρώ ή σε 2,8% σε σχέση με το 2013. Τη μεγαλύτερη συμβολή θα έχουν οι φόροι στην περιουσία που αυξάνονται σε ετήσια βάση κατά 41,4%.
 Από άμεσους φόρους ο νέος προϋπολογισμός αναμένει 21,5 δισ. ευρώ , έναντι 19,8 δισ. ευρώ το 2013. Από τους έμμεσους φόρους αναμένονται 24,08 δισ. ευρώ, έναντι 24,5 δισ. ευρώ εφέτος.

 

ΦΟΡΟΙ

2013

2014

Μεταβολή

Άμεσοι φόροι

19.884

21.574

8,5

Φόρος εισοδήματος

11.575

12.908

11,5

Φυσικών προσώπων

7.982

6.880

-13,8

Νομικών προσώπων

1.640

3.891

137,3

Ειδικών κατηγοριών

1.953

2.137

9,4

Φόροι στην περιουσία

2.784

3.937

41,4

Άμεσοι φόροι ΠΟΕ

2.690

1.967

-26,9

Λοιποί άμεσοι φόροι

2.835

2.762

-2,6

Έμμεσοι φόροι

24.519

24.087

-1,8

Φόροι συναλλαγών

14.486

14.040

-3,1

ΦΠΑ

13.644

13.533

-0,8

πετρελαιοειδών

2.324

2.410

3,7

καπνού

714

698

-2,2

λοιπών

10.606

10.425

-1,7

Λοιποί φόροι συναλλαγών

842

507

-39,8

Φόροι κατανάλωσης

9.124

9.134

0,1

Φόρος ασφαλίστρων

327

320

-2,1

Τέλος ταξινόμησης οχημάτων

49

48

-2,0

ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων

4.277

4.384

2,5

Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κ.λπ.)

3.056

2.990

-2,2

Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων

1.100

1.057

-3,9

Λοιποί φόροι κατανάλωσης

315

335

6,3

Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ

572

632

10,5

Λοιποί έμμεσοι

337

281

-16,6

Σύνολο φορολογικών εσόδων

44.403

45.661

2,8

Μπορεί από τους φόρους στην περιουσία να αναμένονται 3,93 δισ. ευρώ το 2014, ωστόσο σύμφωνα με στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών, ούτε ο νέος φόρος ακινήτων ούτε το ποσό που υπολογίζεται να εισπραχθεί από αυτόν (2,65 δισ. ευρώ) έχουν εγκριθεί από την τρόικα.

Σημαντικά είναι τα στοιχεία για την αρνητική επίπτωση του αυξημένους ΕΦΚ στα καύσιμα, ενώ αντίθετα ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία για τον ΦΠΑ στην εστίαση. Από ΦΠΑ και ΕΦΚ πετρελαιοειδών αντί για 1,1 δισ. ευρώ εφέτος αναμένονται εισπράξεις 536 εκατ. ευρώ, ενώ η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση θα επιφέρει έσοδα 161 εκατ. ευρώ.

Πηγή: in.gr