Προσωρινή σύνταξη σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ

Την παύση από την 1η Ιανουαρίου του 2014 κάθε συναλλαγής με τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ ανακοίνωσε το ΙΚΑ. Πλέον θα πρέπει όλοι οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ και τα μέλη οικογενείας τους να έχουν βιβλιάριο ασθενείας του Οργανισμού.
Συγκεκριμένα, σε έγγραφο του διοικητή του Ιδρύματος Ροβέρτου Σπυρόπουλου, σημειώνεται ότι ως καταληκτική ημερομηνία εξυπηρέτησης των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ από τις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2013 και ότι θα πρέπει κατά την προσέλευση του συνταξιούχου του ΟΑΕΕ για οποιαδήποτε συναλλαγή, να παραπέμπεται στο Τμήμα Μητρώου προκειμένου να ακυρωθεί το βιβλιάριο υγείας του καθώς και η ασφαλιστική του ικανότητα και θα ενημερώνεται ότι για την επόμενη συναλλαγή του καθώς και για την έκδοση νέου βιβλιαρίου ασθενείας θα πρέπει να απευθυνθεί στον ΟΑΕΕ.
Προσωρινή σύνταξη
Ακόμη με έγγραφο της διοίκησης του Οργανισμού, προβλέπεται η απονομή προσωρινής σύνταξης στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που την δικαιούνται, ακόμη κι αν απαιτείται αναγνώριση χρόνων για θεμελίωση ή διακόπτουν το ασκούμενο επάγγελμα και υποβάλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μεταγενέστερα της υποβολής συνταξιοδοτικού αιτήματος.
Ωστόσο, προσωρινή σύνταξη δεν απονέμεται εάν κατά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος ο δικαιούχος οφείλει ασφαλιστικές εισφορές με ανώτατο όριο το ποσό των 20.000 ευρώ. Υποψήφιοι συνταξιούχοι των οποίων το αίτημα για προσωρινή σύνταξη έχει ήδη απορριφθεί για τους συγκεκριμένους λόγους, θα πρέπει πλέον να δικαιωθούν.

Πηγή: real.gr