Οι περισσότεροι έφηβοι λένε «ναι» στο προφυλακτικό

Το προφυλακτικό είναι για τους εφήβους με ολοκληρωμένες σεξουαλικές επαφές, το πιο διαδεδομένο μέτρο αντισύλληψης. Αυτό απάντησε το 86,3% των εφήβων στην Ελλάδα σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής. Το 81,4% δήλωσε μάλιστα πως χρησιμοποίησε προφυλακτικό την τελευταία φορά που είχε σεξουαλική επαφή. Ανησυχητικό πάντως είναι το εύρημα ότι ποσοστό 22% των εφήβων που είχαν ολοκληρωμένη σεξουαλική εμπειρία, αναφέρουν ότι την τελευταία φορά που είχαν σεξουαλική επαφή δεν έλαβαν κανένα μέτρο προφύλαξης.

Η Έρευνα για την υγεία και τις συμπεριφορές που σχετίζονται με αυτήν (Έρευνα HBSC/WHO), μελέτησε τη χρήση προφυλακτικού από τους εφήβους στις χώρες της Ευρώπης και της Β. Αμερικής. Μεταξύ των σεξουαλικά ενεργών 15χρονων εφήβων, ποσοστό 78% ανέφεραν ότι χρησιμοποίησαν προφυλακτικό την τελευταία φορά που είχαν σεξουαλική επαφή (με το ποσοστό να κυμαίνεται από 69% μεταξύ των αγοριών στη Σουηδία έως 91% των αγοριών στην Εσθονία).
«Παρά το γεγονός ότι τα ποσοστά αποτελούν μάλλον θετικό στοιχείο, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι έφηβοι που κάνουν σεξ χρησιμοποιούν προφυλακτικό ή άλλες μεθόδους προφύλαξης από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, όπως το AIDS» αναφέρει το ΕΠΙΨΥ στη σχετική ανακοίνωση.
Αναφορικά με τα ευρήματα της έρευνας στην Ελλάδα, το 2010 τρεις στους 10 εφήβους (28,6%) ανέφεραν ότι είχαν τουλάχιστον μία ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή με το ποσοστό των αγοριών να είναι υπερδιπλάσιο αυτού των κοριτσιών (39% και 18%, αντίστοιχα).
Για τους εφήβους με ολοκληρωμένες σεξουαλικές επαφές, το πιο διαδεδομένο μέτρο αντισύλληψης είναι το προφυλακτικό (86,3%). Μεταξύ του  2002 και του 2010, δεν καταγράφονται σημαντικές μεταβολές στο ποσοστό των εφήβων που αναφέρουν χρήση  προφυλακτικού κατά την τελευταία σεξουαλική επαφή τους (84,1% το 2002, 80,2% το 2006 και 81,4% το 2010).
Ανησυχητικό είναι το εύρημα ότι ποσοστό 22% των εφήβων που είχαν ολοκληρωμένη σεξουαλική εμπειρία, αναφέρουν ότι την τελευταία φορά που είχαν σεξουαλική επαφή δεν έλαβαν κανένα μέτρο προφύλαξης.
Το ΕΠΙΨΥ επισημαίνει ότι «αν και το ποσοστό εφήβων που αναφέρουν χρήση προφυλακτικού στη χώρας μας είναι υψηλό, η σεξουαλική αγωγή των μαθητών οφείλει να αποτελέσει προτεραιότητα καθώς πέραν του κινδύνου μόλυνσης από Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ), πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι έφηβοι ξεκινούν τη σεξουαλική τους ζωή μόνον όταν είναι πραγματικά έτοιμοι και ότι, όταν το κάνουν χρησιμοποιούν προφυλακτικό».

Πηγή: tvxs.gr
* Η διεθνής έρευνα πρόκειται να επαναληφθεί το 2014, ωστόσο, στην Ελλάδα δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμη η οικονομική υποστήριξη για τη διεξαγωγή της