Εξορίζουν το ευρώ οι Καλαματιανοί

Σε ανέργους, επαγγελματίες, άπορους, οργανισμούς, εταιρείες, εθελοντές, δηλαδή στους πάντες απευθύνεται η λεγόμενη Τράπεζα Χρόνου, μια κοινωνική δομή που προωθεί τον εθελοντισμό στην Καλαμάτα.

Τα μέλη της Τράπεζας Χρόνου μέσω ενός ειδικά διαμορφωμένου ιστότοπου θα μπορούν να δηλώνουν την πρόθεση τους να ανταλλάξουν μεταξύ τους υπηρεσίες και προϊόντα που μπορούν να προσφέρουν, και θα πιστώνονται με μονάδες εναλλακτικού συστήματος (μονάδα χρόνου, Τ.Ε.Μ.).

Τα Τ.Ε.Μ. (Τοπική Εναλλακτική Μονάδα) είναι άυλο «νόμισμα» το οποίο έχει αντίκρισμα σε χρόνο και χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση των συναλλαγών. Οι συναλλαγές δεν είναι απαραίτητα διαπροσωπικές και τα μέλη της πρέπει να είναι άνω των 18 ετών.

 Η Τράπεζα Χρόνου Καλαμάτας προωθεί τον εθελοντισμό μέσω της προσφοράς υπηρεσιών και προϊόντων σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Πρόκειται για ένα δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών, γνώσεων, αγαθών, το οποίο βασίζεται στο θεσμό της ανταλλακτικής οικονομίας.

Παράδειγμα ανταλλαγής: μια καθηγήτρια προσφέρει μαθήματα αγγλικών και δέχεται υπηρεσίες φύλαξης για το παιδί της.

Βασικές αρχές της είναι ο σεβασμός, η αλληλεγγύη και η αμοιβαιότητα καθώς και η παραδοχή ότι ο καθένας έχει κάτι πολύτιμο να συνεισφέρει. Ουσιαστικής σημασίας λοιπόν είναι η αμοιβαία ανταλλαγή.

Η υπευθυνότητα και η ειλικρίνεια στις συναλλαγές είναι βασικοί παράγοντες επιτυχίας της Τράπεζας Χρόνου γι' αυτό η προσωπική επαφή είναι σημαντική.

Πηγή: moriasnow.gr