1928, Φιλοδασική Ένωση

Η φωτογραφία απεικονίζει 3 άνδρες με κοστούμια και οι οποίοι είναι από αριστερά προς τα δεξιά, οι εξής: 1. Γ. Παπαγιαννόπουλος (Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου Παραλίου Άστρους), 2. Μιχάλης Μαρούδης (Γιατρός) και 3. Β. Ελευθερίου (Υπάλληλος του Δημοσίου Ταμείου). Οι προαναφερόμενοι αποτελούσαν την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή υπό σύσταση σωματείου, βλέπε παρακάτω.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Η φωτογραφία προέρχεται από την εφημερίδα «Κυνουρία» του έτους 1928 -έτος 1ον φύλλο 6ον-, εκείνη την εποχή την εξέδιδε ο Άγης (Αγησίλαος) Λεβέντης.
  2. Είναι χρονολογημένη την 1ην Φεβρουαρίου 1928 (ημερομηνία έκδοσης του αντίστοιχου φύλλου της εφημερίδας).
  3. Οι εικονιζόμενοι μόλις είχαν καταθέσει αίτηση στο Πρωτοδικείο Ναυπλίου για αναγνώριση σωματείου με την επωνυμία «ΤΟΠΙΚΗ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ», το οποίο και αναγνωρίσθηκε λίγο αργότερα στις 8 Φεβρουαρίου 1928 με την απόφαση υπ’ αριθμόν 83 (Πηγή: Γενικά Αρχεία του Κράτους).
  4. Το εν λόγω σωματείο, εκείνη την περίοδο, έπαιζε τον ρόλο της σημερινής Δασικής Υπηρεσίας, η οποία υπήρχε μεν αλλά ήταν εντελώς απαξιωμένη από το κράτος. Τούτο συμπεραίνεται και από την παρουσία, στη Διοικούσα Επιτροπή, δημοσίων υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών (Δημόσιο Ταμείο), το Δημόσιο Ταμείο σήμερα είναι η ΔΟΥ  και είναι συγχωνευμένο με την πάλαι ποτέ Οικονομική Εφορεία. Επίρρωση των προαναφερομένων αποτελεί η ύπαρξη παρόμοιου σωματείου, της Φιλοδασικής Ένωσης Αθηνών, στην οποία ιδρυτικό μέλος ήταν ο Υπουργός Οικονομικών.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη μεγέθυνση της φωτογραφίας.