Νέο ρεκόρ για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο τον Οκτώβριο

Νέο ρεκόρ κατέγραψαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, τα οποία άγγιξαν τα 63 δισ. ευρώ στα τέλη Οκτωβρίου με τις «νέες» ληξιπρόθεσμες οφειλές να ανέρχονται σε 6,775 δισ. ευρώ. Μόνο τον Οκτώβριο οι φορολογούμενοι άφησαν απλήρωτους φόρους σχεδόν 1 δισ. ευρώ ενώ τον ίδιο μήνα οι οφειλέτες του Δημοσίου που είναι φυσικά πρόσωπα αυξήθηκαν κατά 101.425 και έφθασαν τα 2.695.791 άτομα. Τα νοικοκυριά αδυνατούν να εξοφλήσουν τους μαζεμένους φόρους και τα «χαράτσια» ενώ μέχρι το τέλος του μήνα καλούνται να πληρώσουν τη δόση του φόρου εισοδήματος, τις δόσεις του ΦΑΠ των ετών 2011, 2012 και 2013 και τα τέλη κυκλοφορίας του 2014. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι σήμερα μόλις 385.000 πολίτες σε σύνολο 5,5 εκατομμυρίων έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας ενώ περίπου 35.000 πολίτες έχουν καταθέσει τις πινακίδες των οχημάτων τους στις εφορίες.

Την ίδια ώρα που η δεξαμενή των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο «φουσκώνει» επικίνδυνα, στο υπουργείο Οικονομικών επικρατεί αισιοδοξία για την πορεία των φορολογικών εσόδων τα οποία τον Οκτώβριο κατέγραψαν υπέρβαση του στόχου κατά 3%. Ωστόσο στο 10μηνο Ιανουαρίου ? Οκτωβρίου τα έσοδα των εφοριών εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τους στόχους καθώς εισπράχθηκαν 23,7 δισ. ευρώ έναντι στόχου 23,88 δισ. ευρώ. Πρόκειται για μια υστέρηση από το στόχο κατά 0,8%. Καλύτερη όμως είναι η εικόνα που εμφανίζουν τα έσοδα από τον ΦΠΑ στις εφορίες τα οποία παρουσιάζουν υπέρβαση κατά 176,9 εκατ. ευρώ ή 2,3%. Η αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προκαλεί πονοκέφαλο στο οικονομικό επιτελείο αφού τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων δείχνουν τα εξής:

Το 42,5% των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο προέρχεται από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις, το 22,05% από απλήρωτο ΦΠΑ και το 18,3% από απλήρωτο φόρο εισοδήματος.

Τον Οκτώβριο οι φορολογούμενοι άφησαν απλήρωτους φόρους και τέλη ύψους 927 εκατ. ευρώ.

Από τα 62,880 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμα, τα 22,98 δισ. ευρώ είναι χρέη που οφείλουν 2.695.791 φυσικά πρόσωπα και τα υπόλοιπα 39,896 δισ. ευρώ τα χρωστούν 487.686 επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα.

Κατά μέσο όρο, κάθε οφειλέτης του Δημοσίου που είναι φυσικό πρόσωπο χρωστά 8.525,96 ευρώ κατά μέσο όρο, ενώ κάθε νομικό πρόσωπο οφείλει 81.807,05 ευρώ κατά μέσο όρο.

Τα 26,73 δισ. ευρώ είναι οφειλές από πρόστιμα τα οποία έχουν καταλογιστεί για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, για αποφυγή καταβολής φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ και λοιπών άμεσων και έμμεσων φόρων.

Τα 13,86 δισ. ευρώ είναι ληξιπρόθεσμες οφειλές ΦΠΑ και καλύπτουν το 22,05% του συνόλου των χρεών προς το Δημόσιο. Μόνο μέσα στον Οκτώβριο δημιουργήθηκαν 128,1 εκατ. ευρώ νέα ληξιπρόθεσμα χρέη από ΦΠΑ.

Τα 11,51 δισ. ευρώ είναι οφειλές από φόρους εισοδήματος και καλύπτουν το 18,3% των συνολικών ληξιπρόθεσμων χρεών. Μέσα στον Οκτώβριο δημιουργήθηκαν 141,76 εκατ. ευρώ νέα ληξιπρόθεσμα χρέη από φόρους εισοδήματος.

Από το τέλος Δεκεμβρίου 2012 έως το τέλος Οκτωβρίου 2013, ο αριθμός των φυσικών προσώπων που ήταν οφειλέτες του Δημοσίου αυξήθηκε κατά 5,8% ή κατά 147.720 άτομα.

Τα συνολικά χρέη των φυσικών προσώπων αυξήθηκαν κατά 2,26 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, ενώ στο τέλος του περασμένου Δεκεμβρίου 2.548.071 άτομα χρωστούσαν στο Δημόσιο 20,719 δισ. ευρώ, στο τέλος Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους 2.695.791 φυσικά πρόσωπα χρωστούσαν 22,98 δισ. ευρώ.

Ο αριθμός των επιχειρήσεων και των λοιπών νομικών προσώπων που οφείλουν στο Δημόσιο υπερτριπλασιάστηκε, καθώς αυξήθηκε κατά 339.028 ή κατά 228%, στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2013. Συγκεκριμένα, ενώ στις 31 Δεκεμβρίου 2012, τα νομικά πρόσωπα που όφειλαν στο Δημόσιο ανέρχονταν σε 148.658, στο τέλος Οκτωβρίου έφθασαν τα 487.686. Επιπλέον, στο δεκάμηνο, τα ληξιπρόθεσμα χρέη των νομικών προσώπων αυξήθηκαν κατά 4,5 δισ. ευρώ ή κατά 12,74%. Από 35,38 δισ. ευρώ που ήταν 31 Δεκεμβρίου 2012, έφθασαν τα 39,897 δισ. ευρώ στο τέλος Οκτωβρίου.

Τα έσοδα που εισπράχθηκαν στο 10μηνο Ιανουαρίου ? Οκτωβρίου από ληξιπρόθεσμες οφειλές ανήλθαν σε 2,446 δισ. ευρώ και είναι αυξημένες κατά 23,9% ή κατά 472 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι τα ποσά που εισπράχθηκαν στο ίδιο διάστημα από ληξιπρόθεσμα χρέη είναι περίπου ίσα με τα συνολικά ποσά που εισέρρευσαν στα δημόσια ταμεία ολόκληρο το 2012.

Εισπράξεις εφοριών
Στα 191,3 εκατ. ευρώ περιορίστηκε στο δεκάμηνο Ιανουαρίου ? Οκτωβρίου 2013 η υστέρηση των εισπράξεων των Δ.Ο.Υ.. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΓΔΕ οι εισπράξεις που πραγματοποίησαν οι 76 από τις 123 Δ.Ο.Υ. ήταν λιγότερες κατά 4 δισ. ευρώ από τις προβλεφθείσες βάσει του προϋπολογισμού. Στον αντίποδα 47 Δ.Ο.Υ. εισέπραξαν έσοδα που ήταν υψηλότερα των προβλεφθέντων κατά 3,81 δισ. ευρώ. Οι 7 Δ.Ο.Υ. που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη υστέρηση εισπράξεων ήταν: το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (-3,11 δισ. ευρώ), Κατοίκων Εξωτερικού (-165,19 εκατ. ευρώ), Δ' Αθηνών (-68,93 εκατ. ευρώ), Ν. Ιωνίας (-52,127 εκατ. ευρώ), Κορωπίου (-37,86 εκατ. ευρώ), Αιγάλεω (-23,6 εκατ. ευρώ) και ΙΖ' Αθηνών (-22,9 εκατ. ευρώ). Στον αντίποδα, οι 7 Δ.Ο.Υ. με τις μεγαλύτερες υπερβάσεις των εισπρακτικών στόχων του προϋπολογισμού ήταν οι εξής: ΦΑΕ Αθηνών (+2,71 δισ. ευρώ), ΦΑΕ Πειραιά (+234,44 εκατ. ευρώ), Α' Αθηνών (+111,54 εκατ. ευρώ), Πλοίων Πειραιά (+90,64 εκατ. ευρώ), Χανίων (79,43 εκατ. ευρώ), Αμαρουσίου (+60,93 εκατ. ευρώ) και Ιωαννίνων (+57 εκατ. ευρώ).

Εσοδα
Στο 10μηνο Ιανουαρίου ? Οκτωβρίου τα έσοδα των εφοριών εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τους στόχους καθώς εισπράχθηκαν 23,7 δισ. ευρώ έναντι στόχου 23,88 δισ. ευρώ. Πρόκειται για μια υστέρηση από το στόχο κατά 0,8%

ΦΠΑ
Καλύτερη όμως είναι η εικόνα που εμφανίζουν τα έσοδα από τον ΦΠΑ στις εφορίες τα οποία παρουσιάζουν υπέρβαση κατά 176,9 εκατ. ευρώ ή 2,3%. Η αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προκαλεί πονοκέφαλο στο οικονομικό επιτελείο

Πηγή: imerisia.gr