Συνήγορος του Πολίτη: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κακοδιοίκηση στην παράκτια ζώνη

Τις σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη, σε ειδική έκθεσή του για τα προβλήματα κακοδιοίκησης στην παράκτια ζώνη. 
Τα προβλήματα κακοδιοίκησης σχετίζονται, κυρίως, με τη μη τήρηση των διαδικασιών, την οριοθέτηση αιγιαλού- παραλίας- παλαιού αιγιαλού, τη διαχείριση και εκμετάλλευση της παράκτιας ζώνης και την περιβαλλοντική προστασία της.
Στην έκθεση παρουσιάζονται οι δυσλειτουργίες που εμφανίζονται ως συνέπεια της απροθυμίας των υπηρεσιών να συνεργαστούν, της ανεπαρκούς εξειδίκευσης του τεχνικού προσωπικού ή ακόμη και των πρόσφατων διαδικασιών τακτοποίησης αυθαιρέτων, με αναμονή εκδίκασης των ενστάσεων από τις αρμόδιες επιτροπές.
Η αξιοποίηση της ζώνης αιγιαλού και παραλίας με την προσωρινή ή μακροχρόνια παραχώρηση της χρήσης τους, καθώς και του τμήματός της που περιλαμβάνει τη χερσαία ζώνη λιμένα, αποτελούν τη σημαντικότερη μορφή αξιοποίησης της ζώνης αιγιαλού και παραλίας, αλλά είναι, παράλληλα, ένα από τα θέματα που θίγονται, κατά κόρον, στις αναφορές των πολιτών που προσφεύγουν στον Συνήγορο του Πολίτη. Αυτές οι καταγγελίες αφορούν, κυρίως, σε κατάληψη του χώρου, χωρίς σύννομη παραχώρηση, ή καθ' υπέρβαση των όρων παραχώρησης.
Στο πλαίσιο αυτό, η έκθεση αναδεικνύει τα ζητήματα της περιβαλλοντικής προστασίας της παράκτιας ζώνης, η οποία παρεμποδίζεται από την καθυστέρηση διαδικασιών καθορισμού αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού, ή και λόγω έργων, που θα υλοποιούνταν ή είχαν, ήδη, υλοποιηθεί, μετά τον καθορισμό.
Πηγή: skai.gr