Ξεκίνησε το ψαλίδι στις επικουρικές

Ξεκίνησαν από την 1η Δεκεμβρίου οι ανατροπές στις επικουρικές συντάξεις, με την ενοποίηση της εισφοράς των 2.000.000 ασφαλισμένων στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ)· αλλαγές που θα κορυφωθούν από τον Ιανουάριο με μειώσεις 20%-45% στις συντάξεις, από την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου για την παραβατικότητα στην απασχόληση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, από την 1η Δεκεμβρίου ενοποιούνται τα ποσοστά των εισφορών και των ασφαλιστέων αποδοχών στο ΕΤΕΑ, αποτελώντας έτσι το πρώτο βήμα για την εναιοποίηση των επικουρικών συντάξεων, αλλά και την περικοπή τους από τις αλλαγές που έρχονται το 2014.

Σύμφωνα με τις διατάξεις που ψηφίστηκαν:

1Από 1.12.2013 το ποσόν της εισφοράς στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζομένου. Η πρόσθετη ειδική εισφορά στο ΕΤΕΑ ορίζεται: α) για τους υπαγόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα σε 2% και βαρύνει τον ασφαλισμένο κατά 1,25% και τον εργοδότη κατά 0,75% και β) για τους απασχολούμενους σε υπόγειες στοές μεταλλείων – λιγνιτωρυχείων, σε υποθαλάσσιες εργασίες, καθώς και σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα της ΔΕΗ ορίζεται σε 3% και βαρύνει κατά 2% τον εργοδότη και κατά 1% τον ασφαλισμένο.

2 Από 1.12.2013 το ποσόν της εισφοράς των αυτοαπασχολούμενων ήδη ασφαλισμένων στο ΕΤΕΑ, υπολογίζεται σε ποσοστό 6% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία καταβάλλονται εισφορές στον αντίστοιχο φορέα κύριας ασφάλισης και βαρύνει τους ασφαλισμένους.

3 Επίσης, στο ίδιο νομοσχέδιο, προβλέπεται και η ένταξη στην ΑΠΔ των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΕΤΕΑ, των 12 τομέων του ΤΑΠΙΤ και των τομέων και του κλάδου ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Πρώτο βήμα

Ηδη, το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης προχώρησε στο πρώτο μεγάλο βήμα προς τις περικοπές, περνώντας πριν από ένα μήνα στον Ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου. Μένει να ολοκληρωθεί και η αναλογιστική μελέτη που έχει παραγγείλει ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή, για να οριστικοποιηθούν οι περικοπές. Οι οποίες μάλιστα, εν κρυπτώ, ξεκίνησαν εδώ και καιρό.

Οι ανατροπές αναμένονται μεσοσταθμικά στο -45%.

Ο νέος υπολογισμός

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο προτεινόμενος Κανονισμός, που θα αφορά τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.2000, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται μετά την έναρξη της ισχύος του, θα ορίζει ότι το ποσόν της ετήσιας σύνταξης θα καθορίζεται από έναν μαθηματικό τύπο που θα λαμβάνονται υπόψη:

* Ο συντελεστής βιωσιμότητας.

* Τα έτη ασφάλισης μέχρι 31.12.2014.

* Το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης μέχρι 31.12.2014.

* Το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης από 1.1.2015 και εφ' εξής.

Συγκεκριμένα:

* Για όσους συνταξιοδοτούνται μέχρι 31.12.2014, η σύνταξη υπολογίζεται με βάση το παλαιό σύστημα.

* Για όσους συνταξιοδοτούνται μετά την 1.1.2015 το ποσό της σύνταξης αποτελείται από το άθροισμα δύο τμημάτων σύνταξης, ως εξής:

* το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης ώς 31.12.2014. Το τμήμα αυτό υπολογίζεται με το παλιό σύστημα·

* το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης από 1.1.2015 και εφ' εξής. Το τμήμα αυτό υπολογίζεται σύμφωνα με το νέο Κανονισμό.

Ο συντελεστής βιωσιμότητας εφαρμόζεται στο συνολικό ποσόν της σύνταξης που προκύπτει.

Σε περίπτωση χορήγησης σε συνταξιούχο μειωμένης σύνταξης από το φορέα κύριας ασφάλισης, μειώνεται ανάλογα κατά το ίδιο ποσοστό και η χορηγούμενη σ' αυτόν επικουρική σύνταξη από το ΕΤΕΑ, που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης ώς την 31η.12.2014.

Στον… κουμπαρά

Σύμφωνα με τις αλλαγές που έρχονται, οι ασφαλισμένοι μέσα στο 2014 θα αποκτήσουν το δικό τους «κουμπαρά», όπου θα κατευθύνονται τα έσοδα από τις εισφορές.

Ωστόσο, το τελικό ποσόν δεν θα εξαρτάται μόνο από τις εισφορές του εργαζομένου αλλά και από εξωγενείς παράγοντες που συνδέονται με τα οικονομικά του Ταμείου.

Πηγή: enet.gr