Σταδιοδρομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρουν διεθνή σταδιοδρομία σε ικανά και φιλόδοξα άτομα. Αν είστε πτυχιούχος ή τελειόφοιτος φοιτητής μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για θέσεις εργασίας εισαγωγικού βαθμού σε διάφορους τομείς, και να ξεκινήσετε μια συναρπαστική και αληθινά ευρωπαϊκή σταδιοδρομία.

Προσλαμβάνονται, επίσης, σε τακτική βάση, πτυχιούχοι με προϋπηρεσία, διοικητικό προσωπικό και έμπειροι επαγγελματίες σε ευρύ φάσμα τομέων, καθώς και μεταφραστές και διερμηνείς.

Ανάλογα με τις δεξιότητες, την εμπειρία και το εργασιακό προφίλ, μπορείτε να εργαστείτε στη χάραξη πολιτικής, την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, τη διαχείριση σχεδίων, την ανάπτυξη επικοινωνιακών στρατηγικών, την παροχή νομικών συμβουλών, και σε πολλούς άλλους τομείς.

Η σταδιοδρομία στην ΕΕ σημαίνει ότι εργασία σε ένα από τα όργανα της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή κ.λπ.

Τα περισσότερα όργανα της ΕΕ έχουν την έδρα τους στις Βρυξέλλες ή στο Λουξεμβούργο.

Εργαζόμενοι στα όργανα της ΕΕ, η εκμάθηση ξένων γλωσσών αποτελεί σημαντικό στοιχείο της επαγγελματικής σας εξέλιξης.

Για τα άτομα που έχουν ήδη οικογένεια, οι Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο διαθέτουν εξαιρετικά εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή σχολεία και παιδικούς σταθμούς, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών και άλλες υπηρεσίες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν και έχει την έδρα της στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο, διαθέτει γραφεία (αντιπροσωπείες) σε κάθε χώρα της ΕΕ καθώς και στις διάφορες πρωτεύουσες του κόσμου. Η ΕΕ διατηρεί επίσης αρκετούς οργανισμούς και αποκεντρωμένους φορείς σε διάφορες χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.