Ευρωβαρόμετρο: Απαισιόδοξοι οι Έλληνες για την οικονομία

Λίγο πιο αισιόδοξοι εμφανίζονται οι Ευρωπαίοι το φθινόπωρο το 2013 σχετικά με την οικονομική κατάσταση, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρομέτρου- ωστόσο, οι Έλληνες εμφανίζονται απαισιόδοξοι, καθώς εκτιμούν σε ποσοστό 63% ότι οι επόμενοι 12 μήνες θα είναι χειρότεροι όσον αφορά στην οικονομική κατάσταση της χώρας.

Πάνω από τους μισούς πολίτες που συμμετείχαν στην έρευνα (51%) δήλωσαν ότι αισιοδοξούν γενικότερα για το μέλλον της Ε.Ε., σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 49% σε σχέση με την αντίστοιχη εαρινή έρευνα. Στην περίπτωση της Ελλάδας το ποσοστό αισιοδοξίας είναι 29%, με τους απαισιόδοξους να αποτελούν την πλειονότητα, με 69%.

Συνολικά, το 43 % των πολιτών θεωρεί ότι η Ε.Ε. κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση για την έξοδο από την κρίση και την αντιμετώπιση νέων παγκόσμιων προκλήσεων. Επίσης, η αισιοδοξία αυξάνεται καθώς ο αριθμός των Ευρωπαίων που αναφέρει ότι ο αντίκτυπος της κρίσης στην απασχόληση έχει φθάσει στο αποκορύφωμά του σημείωσε άνοδο κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες (από 36 % σε 40 %). Όσον αφορά στην Ελλάδα, το 71% των πολιτών θεωρούν σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα ότι «τα χειρότερα έρχονται».

Ωστόσο, όπως σημειώνεται, οι προκλήσεις συνεχίζονται, με τους Ευρωπαίους να χαρακτηρίζουν την ανεργία (49%), τη γενικότερη οικονομική κατάσταση (33%), τον πληθωρισμό (20%) και το δημόσιο χρέος (15%) ως τα τέσσερα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε εθνικό επίπεδο. Σε προσωπικό επίπεδο, το πιο σοβαρό πρόβλημα θεωρείται ότι είναι ο πληθωρισμός και η άνοδος των τιμών (40%).

Για τους Έλληνες, σε εθνικό επίπεδο, το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η ανεργία (65%), και ακολουθούν η οικονομική κατάσταση (52%), η φορολογία (20%) και το δημόσιο χρέος (15% ). Σε προσωπικό επίπεδο, οι Έλληνες προβληματίζονται πρωτευόντως για τη φορολογία (36%) και στη συνέχεια για την ανεργία (30%), και την οικονομική κατάσταση της χώρας (29%). Όσον αφορά στην κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, οι έλληνες πολίτες την θεωρούν «πολύ κακή» σε ποσοστό 98%, καταλαμβάνοντας την τελευταία θέση στη σχετική κατάταξη.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ε.Ε., θεωρούνται η γενικότερη οικονομική κατάσταση (45%), η ανεργία (36%) και η κατάσταση των δημόσιων οικονομικών των κρατών μελών (26%). Για τους Έλληνες, τα κύρια προβλήματα της Ε.Ε. είναι επίσης τα άνωθεν, με αντίστοιχα ποσοστά 52%, 46% και 26%.

Σχετικά με την υποστήριξη της οικονομικής και νομισματικής ένωσης με ένα ενιαίο νόμισμα, παρέμεινε σχετικά σταθερή (σημειώνοντας ελαφρά άνοδο), με πάνω από τους μισούς Ευρωπαίους να τάσσονται υπέρ του ευρώ (52%). Στην Ελλάδα, υπέρ του ευρώ τάσσεται το 62%.

Πηγή: naftemporiki.gr