Μπάλωσαν το «σκοροφαγωμένο» οδόστρωμα στην περιοχή της Γλυφάδας (Παράλιο Άστρος)

Το «μπάλωμα» στο οδόστρωμα της Γλυφάδας

Χρειάστηκε να έρθουν οι γιορτές και το κυριότερο οι επερχόμενες εκλογές!! της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για να επισκευάσει, έστω και προσωρινά, η Δημοτική Αρχή του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας το «λυκοφαγωμένο» οδόστρωμα στη τοποθεσία Γλυφάδα της περιοχής του Ατσίγγανου, στο Παράλιο Άστρος.

Ηθικό δίδαγμα: «ανάγκα (εκλογική) και οι θεοί πείθονται».