Αιώνες είναι, θα περάσουν. Σε 550 χρόνια ο έλεγχος των 24.710 εμβασμάτων στο εξωτερικό

Στα "γρανάζια" της γραφειοκρατίας έχει κολλήσει ο έλεγχος για τα χρήματα που έβγαλαν στο εξωτερικό 54.000 Έλληνες, ακόμη και υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομικών, την τριετία 2009 – 2011 και από τους οποίους, οι μισοί περίπου δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την προέλευση των χρημάτων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών, εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια, οι συγκεκριμένες υποθέσεις βρίσκονται στα συρτάρια των ελεγκτικών οργάνων του υπουργείου Οικονομικών, καθώς από τις 24.710 περιπτώσεις, οι οποίες χρήζουν έρευνας, ελέγχθηκαν μόλις 44.

Από τις υποθέσεις αυτές, οι οποίες επελέγησαν με τις νέες μεθόδους ανάλυσης κινδύνου που χρησιμοποιούν οι ελεγκτικές συνεδρίες, διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 12 περιπτώσεις.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του υπουργείου Οικονομικών, οι 12 κεφαλαιούχοι από τους 44 που ελέγχθηκαν, δεν μπόρεσαν να δικαιολογήσουν τα εμβάσματα που έστειλαν στο εξωτερικό.

Αυτοί αναγκάστηκαν να καταθέσουν αναδρομικές δηλώσεις για εισοδήματα που έκρυβαν τα προηγούμενα χρόνια.

Στους φορολογουμένους αυτούς βεβαιώθηκαν πρόστιμα και φόροι ύψους 7,2 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό εισπράχθηκαν ή κατασχέθηκαν απευθείας από την εφορία περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ.

Ως εκ τούτου, με τους ρυθμούς που προχώρησε ο έλεγχος την τελευταία διετία, θα απαιτούνταν τουλάχιστον 5,5 αιώνες για να ελεγχθούν όλες οι περιπτώσεις.

Νέο σύστημα ελέγχου

Το πρόβλημα που οδήγησε στις μεγάλες καθυστερήσεις, εντοπίστηκε στην ελεγκτική διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί. Ο νόμος όριζε, ότι ο έλεγχος πρέπει να είναι τακτικός. Δηλαδή, ο ελεγκτής έπρεπε να εξετάζει κάθε φορολογικό αντικείμενο για κάθε χρήστη που ήταν ανοιχτή, καθώς δεν είχε δυνατότητα επανελέγχου της ίδιας χρήσης.

Με ρύθμιση που πέρασε από τη Βουλή όμως, προβλέπεται ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του υπουργείου Οικονομικών μπορούν να πραγματοποιούν προσωρινούς ελέγχους σε φυσικά πρόσωπα, όπως ακριβώς συμβαίνει με τις επιχειρήσεις, για τον μερικό προσδιορισμό του εισοδήματος. Η διενέργεια προσωρινού ελέγχου δεν αποκλείει μελλοντικό επανέλεγχο.