Ανοίγει ο δρόμος για τη μετατροπή συμβασιούχων υπαλλήλων σε αορίστου χρόνου

Πρωτοχρονιάτικο δώρο έκανε η Δικαιοσύνη σε 21 συμβασιούχους υπαλλήλους του Δήμου Μαρκοπούλου, οι οποίοι είχαν κερδίσει αρχικά τη μάχη των ασφαλιστικών μέτρων. Συγκεκριμένα, με σχετική δικαστική απόφαση επί της τακτικής αγωγής ανοίγει ο δρόμος να μετατραπούν οι συμβάσεις των συγκεκριμένων υπαλλήλων που εργάζονται στο δήμο μέχρι και δέκα χρόνια, σε αορίστου χρόνου.  «Έχοντας κερδίσει την μεγαλύτερη και κρισιμότερη των δικαστικών μαχών, ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος, προκειμένου οι εικοσιένα (21) αυτοί Συμβασιούχοι Υπάλληλοι, να αποκτήσουν Συμβάσεις Αορίστου Χρόνου», αναφέρει σε σχετική του ανακοίνωση ο Δήμος Μαρκοπούλου και διαβεβαιώνει ότι «η Δημοτική Αρχή, θα καταστήσει τελεσίδικη και αμετάκλητη την απόφαση του Δικαστηρίου, μέσω της παραίτησής της από το ένδικο μέσο της εφέσεως. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, θα χρειαστεί αρχικά η σχετική Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου, ενώ θα ακολουθήσει απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία, με την τελική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Να σημειωθεί ότι με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είχε επιβεβαιωθεί ότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι, οι οποίοι απασχολούνται στην πλειοψηφία τους, στους τομείς της καθαριότητας, του πρασίνου και της ύδρευσης και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου, πρέπει να παραμείνουν σ’ αυτόν, γιατί η ενδεχόμενη απουσία τους, θα προκαλούσε τεράστια προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του.