2013, το λυκοφάγωμα

Η φωτογραφία απεικονίζει «νεροφάγωμα» σε οδικό δίκτυο.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Είναι τραβηγμένη σε αυτό το σημείο της Γλυφάδας (περιοχή του Ατσίγγανου).
  2. Είναι χρονολογημένη στις 17 Νοεμβρίου 2013.
  3. Το εν λόγω τμήμα της οδικής αρτηρίας Παραλίου ΆστρουςΆργους καταστρέφεται βαθμιαία από τον ανθρώπινο εγκέφαλο!! και από τη θαλασσοταραχή που «βγάζει» ο Αργολικός κόλπος.
  4. Ο όρος «λυκοφάγωμα» χρησιμοποιείται για να δηλώσει κάτι το μισοτελειωμένο, όπως ο λύκος μισοτρώει τα θηράματα του και τα αφήνει στο έλεος του θεού.
  5. Το εν λόγω πρόβλημα θα συμπληρώσει, σε λίγο, αισίως!!! τα δύο χρόνια, αναμένοντας ακόμα!! το ενδιαφέρον! των αρμοδίων!!!! προς αποκατάσταση.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη μεγέθυνση της φωτογραφίας.