Όλες οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και δόσεων για την εφορία το 2014

Τις προθεσμίες υποβολής όλων των δηλώσεων, των εκκαθαρίσεων καθώς και των δόσεών τους για το 2014 ανακοίνωσε παραμονή Πρωτοχρονιάς το υπουργείο Οικονομικών.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος θα ξεκινήσει στις 20 Μαρτίου 2014 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2014.
Η πρώτη δόση για το φόρο εισοδήματος θα καταβληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2014, η δεύτερη δόση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2013 και η τρίτη δόση έως τις 30 Νοεμβρίου 2014.

Φορολογική Υποχρέωση

Έναρξη Υποβολής

Λήξη Υποβολής

Υποβολή Εντύπου Ε1

20/3/2014

30/6/2014

Υποβολή Εντύπου Ε5

3/3/2014

30/4/2014

Υποβολή Εντύπου Φ01 010

14/4/2014

30/5/2014

Υποβολή Εντύπου Φ01 013

14/4/2014

31/5/2014

Υποβολή Εντύπου Φ01 012

3/2/2014

15/4/2014

Υποβολή Εντύπου Ε2

 3/2/2014

30/6/2014

Υποβολή Εντύπου Ε3

 3/2/2014

30/6/2014

Έντυπα Ε232, Ε235, Ε233, Ε566, Ε567

2/1/2014

28/2/2014

Έντυπο Ε234

2/1/2014

31/3/2014

Έκτακτη Εισφορά επί Εισερχομένου Συναλλάγματος

2/1/2014

31/3/2014

Έντυπο Ε7

3/2/2014

30/4/2014

Βεβαιώσεις αποδοχών

27/1/2014

28/3/2014

Οριστική Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων Ελευθέρων Επαγγελματιών

17/3/2014

30/4/2014

Οριστική Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων Εμπορικών Επιχειρήσεων

17/3/2014

30/4/2014

Ε9 2014

17/2/2014

30/5/2014

ΕΦΑ

3/4/2014

20/5/2014

Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ με Απλογραφικό Σύστημα

2/1/2014

30/4/2014

Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ με διπλογραφικό σύστημα

2/1/2014

30/5/2014

Ε9 2015

14/4/2014

31/1/2015

Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ με Απλογραφικό Σύστημα

1/1, 1/4, 1/7 και 1/10

20/1, 20/4, 20/7 και 20/10

Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ με Απλογραφικό Σύστημα

1η κάθε μήνα

20η κάθε μήνα

Προσωρινή Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων

1η κάθε μήνα

τέλος κάθε μήνα

Στοιχεία Πελατών Προμηθευτών

15 κάθε μήνα

 

Στοιχεία Μισθωτηρίων

1η έτους

Τέλος έτους