Φωτιά από νερό;

Η εκπομπή Futuris και το euronews επισκέφθηκαν μία ερευνητική ομάδα στη Βρετανία, η οποία έχει καταφέρει να δημιουργήσει φωτιά χρησιμοποιώντας μόνο νερό. Πρόκειται για σύστημα ηλεκτρόλυσης μέσω του οποίου το νερό διαχωρίζεται σε υδρογόνο και οξυγόνο.
Στη συνέχεια, τα αέρια τροφοδοτούνται σε μία δάδα από την οποία παράγεται φλόγα. Παραδοσιακά, η χρήση ηλεκτρολυτών είναι περιορισμένη εξαιτίας του υψηλού κόστους των μεμβρανών και των καταλυτών που βασίζονται στην πλατίνα και άλλα πολύτιμα μέταλλα. Ο στόχος των ερευνητών ήταν να κάνουν αυτή την τεχνολογία πιο προσβάσιμη.
Να σημειωθεί, ότι η χρήση μπουκαλιών με πεπιεσμένο ακετυλένιο έχει καταργηθεί σε πολλές περιοχές όπου η διαρροή αερίου μπορεί να είναι επικίνδυνη. ταυτόχρονα, αναμένεται ότι το κόστος της νέας μεθόδου θα είναι 20 φορές χαμηλότερο από το ακετυλένιο. Ακόμη ένα πλεονέκτημα του συστήματος, είναι ότι η συγκεκριμένη δάδα δεν καίει και μπορεί κανείς να την αγγίξει χωρίς να υπάρχει κίνδυνος.
Ωστόσο, μέχρι στιγμής το νέο σχέδιο βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο. Οι έρευνες συνεχίζονται μέχρι να είναι πλήρως έτοιμο να προσφέρει ευκολίες στους καταναλωτές.