Το φέσι

Στην Τουρκία συνελήφθη ο Φιλιππίδης του Τ.Τ…..

….τι θα γίνει με το φέσι των δανείων που έδωσε;
…πόσο θα μειωθούν ακόμα οι συντάξεις για να βγουν
τα σπασμένα;
…πότε θα λογοδοτήσουν αυτοί που διόρισαν όλους
αυτούς τους «υπεύθυνους»;