1928, θεατρικές παραστάσεις στο Παράλιο Άστρος

Φωτ. αρχείου

Η εφημερίδα «Κυνουρία», στο φύλλο 8 της 1ης Μαρτίου 1928 και σε άρθρο που υπογράφει ανταποκριτής με το ψευδώνυμο «Ατσίγγανος», μας πληροφορεί για την δημιουργία θεατρικού θιάσου και την παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων στο Παράλιο Άστρος, το δημοσίευμα έχει ως εξής:

«ΠΑΡΑΛ.  ΑΣΤΡΟΣ

Προ μηνός και πλέον περίπου οι νέοι της Κωμοπόλεως μας ορμώμενοι εκ της αγάπης προς τα δένδρα και θέλοντες να ενισχύσωσι την Φιλοδασικήν Ένωσιν, εσχημάτισαν θίασον με το πρόγραμμα όπως δίδωσι εκάστην εβδομάδα παραστάσεις υπέρ της Ενώσεως. Ο θίασος ούτος έκαμε έναρξιν με το έργον «Η Φαίδρα» και με μίαν δίπρακτον επιθεώρησιν «Η τρελή αποκρηά» άτινα έσχον πρωτοφανή επιτυχίαν. Επίσης επαίχθη και η «Σκλάβα» όχι όμως όπως και το πρώτον έργον.

Εις τας 3 του μηνός θα παιχθούν «Οι δύο λοχίαι» δράμα με μεγάλην πλοκήν.

-Το παρελθόν Σάββατον 25ης παρ. εδόθη ο μέγας ετήσιος οικογενειακός χορός της Φιλοδασικής Ενώσεως. Το κυλικείον άφθονον και ποικίλον. Έρρευσε άφθονος μπύρα και ρητινίτης, τα σάντουιτς ήσαν εξαίρετα επίσης και το ψητό αρνάκι το οποίον κατεβρόχθησαν μέχρι κόκκαλο.

Παρευρέθη το αι-λαιφ του Παραλίου Άστρους και της γείτονος.

Ατσίγγανος»

Εδώ θα δείτε το πρωτότυπο του δημοσιεύματος.

Σχόλια: Το ποιοτικό και Αβάν-γκαρντ ρεπερτόριο των θεατρικών παραστάσεων θα το ζήλευαν και διάσημοι θεατρικοί σκηνοθέτες.

Το Περιβάλλον ήταν προτεραιότητα των προγόνων μας, πράγμα που δεν μπορούμε να το πούμε και για τους απογόνους τους!!

Παρατηρούμε ότι, σε όλα τα events έδινε το παρόν η γύρω περιοχή.