Πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας;

Εισαγωγικό σημείωμα: Το παρακάτω δημοσίευμα αποδεικνύει τη «γύμνια», για άλλη μια φορά, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, όσον αφορά το Τουριστικό προϊόν του τόπου.

Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο το πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου Νότιας Κυνουρίας για το έτος 2014.

Στόχοι του προγράμματος είναι:
– Η προβολή των τουριστικών υπηρεσιών, προϊόντων και εκδηλώσεων που προβάλλουν συνολικά το Δήμο Νότιας Κυνουρίας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, μέσα από μια ενιαία αντίληψη των πραγματικών αναγκών της περιοχής, με τρόπο οργανωμένο, συντονισμένο και με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων και επιχειρήσεων με τον τουρισμό.
– Η βελτίωση των ποιοτικών δεικτών υπηρεσιών και προϊόντων σε όλο το φάσμα του τουρισμού.
– Η συνεχής βελτίωση και αναβάθμιση των σχέσεων με τις παραδοσιακές τουριστικές αγορές που τροφοδοτούν το δήμο καθώς και η αναζήτηση νέων αναδυόμενων αγορών για την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος προς τον Δήμο.
– Η άμβλυνση της εποχικότητας και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με ανάδειξη ειδικών μορφών τουρισμού (συνεδριακός, πολιτιστικός, εκπαιδευτικός, θρησκευτικός, γαστρονομικός, περιηγητικός, αθλητικός κ.λπ.)
– Η διαφοροποίηση και εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος με θεματικές και εναλλακτικές μορφές προσφοράς.
– Οι συνέργειες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών, της τουριστικής εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και η καλλιέργεια τουριστικής συνείδησης των επαγγελματιών.
– Η αξιοποίηση και ορθολογιστική διαχείριση των χρηματοδοτήσεων για την τουριστική προβολή του Δήμου καθώς και η έγκαιρη, στοχευόμενη και αποτελεσματική διαφήμιση του.

Οι προβλεπόμενες ενέργειες αυτού είναι οι παρακάτω:

Α. Συμμετοχή του Δήμου σε εκθέσεις τουρισμού (Ενδεικτικός προϋπολογισμός 15.000,00€). Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας, συμμετέχοντας κατά το έτος 2014, τόσο σε εκθέσεις του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, θα φροντίσει στην όσο το δυνατόν ανάδειξη και προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Νότιας Κυνουρίας και τη μεγαλύτερη προβολή της, πάντα με τη συμμετοχή όλων των φορέων και των επαγγελματιών τουρισμού του τόπου μας.

Β. Προβολή τουριστικού προϊόντος (Ενδεικτικός προϋπολογισμός 25.000,00 €) με ενδεικτικές ενέργειες:
– Βελτίωση της ιστοσελίδας του Δήμου με κατεύθυνση την τουριστική προβολή – (Ενδεικτικός προϋπολογισμός 5.000,00 €)
– Προώθηση της ιστοσελίδας μέσω μηχανισμών του διαδικτύου (google adwords, SEO – βελτιστοποίηση ιστοσελίδας) κλπ. – (Ενδεικτικός προϋπολογισμός 3.000,00 €)
– Έντυπο πληροφοριακό φυλλάδιο/οδηγός σε 2 γλώσσες (Αγγλικά, Ελληνικά) –
(Ενδεικτικός προϋπολογισμός 12.000,00 €)

Γ. Προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων Δήμου Νότιας Κυνουρίας (Προϋπολογισμός 46.000,00€). Περιλαμβάνει ενέργειες σχεδιασμού και εκτύπωσης διαφημιστικών εντύπων – ηλεκτρονικού υλικού οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από πόρους του μέτρου 313 Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007- 2013 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Πηγή