Τέλος στις επικυρώσεις εγγράφων!

Απλές φωτοτυπίες θα γίνονται δεκτές πλέον από το Δημόσιο, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη επικύρωση γνησιότητας…

Αυτό, σύμφωνα με το «’Έθνος», αποτελεί ειλημμένη απόφαση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στο πλαίσιο του αγώνα κατά της γραφειοκρατίας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του υπουργείου, η επικύρωση των αντιγράφων διέπεται, μέχρι σήμερα, από τα εξής αριθμητικά δεδομένα:

· 50 εκατομμύρια επικυρώσεις αντιγράφων σε ΚΕΠ και αστυνομικά τμήματα

· 3 λεπτά ο μέσος χρόνος για την κάθε επικύρωση

· 2,5 εκατομμύρια εργατοώρες

· 312.500 εργάσιμες ημέρες

· 1.420 υπάλληλοι με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση