«Δικαιώνονται» 9 στις 10 καταγγελίες καταναλωτών

Υπέρ των καταναλωτών επιλύθηκαν σχεδόν εννέα στις δέκα καταγγελίες (ποσοστό 88,30%), που κατατέθηκαν το 2013 στο Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ) σε βάρος εταιρειών, τραπεζών, υπηρεσιών και καταστημάτων, με τους πολίτες να ωφελούνται -κατόπιν παρέμβασης του Κέντρου- συνολικά με το ποσόν των 278.970 ευρώ, κυρίως από διαγραφθέντα χρέη υπερχρεωμένων νοικοκυριών βάσει αποφάσεων Ειρηνοδικείου (159.907 ευρώ), αλλά και από αποζημιώσεις και ακυρώσεις συμβολαίων.

Συνολικά το ΚΕΠΚΑ δέχτηκε πέρυσι 5.908 κρούσεις και αιτήματα, εκ των οποίων 3,388 αφορούσαν σε παράπονα, 738 σε καταγγελίες και 1.782 σε απλά ερωτήματα.

Ακολουθεί η ανάλυση των καταγγελιών: 

 • 1. Ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών… 1.390
 • 2. Υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος (πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ηλεκτρικής ενέργειας κ.ά)… 954 
 • 3. Ελαττωματικά προϊόντα-Εγγυήσεις… 890
 • 4. Λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες… 396
 • 5. Δημόσιες υπηρεσίες – Υπηρεσίες ΟΤΑ… 256
 • 6. Τουριστικές υπηρεσίες… 254
 • 7. Κακή παροχή υπηρεσιών από ελεύθερους επαγγελματίες… 220
 • 8. Παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές… 200
 • 9. Πωλήσεις από απόσταση… 194
 • 10. Λοιπές καταγγελίες… 158
 • 11. Ασφαλιστικές υπηρεσίες… 132
 • 12 Ινστιτούτα – Γυμναστήρια… 126
 • 13. Ακατάλληλα τρόφιμα… 124
 • 14. Ενοίκια – Κοινόχρηστα… 108
 • 15. Υπερβολικές απαιτήσεις καταναλωτών… 106
 • 16. Φόρος Β” κατοικίας… 88
 • 17. Προκαταβολές… 62
 • 18. Φάρμακα- υγεία… 52
 • 19. Νοθεία – Κλοπή καυσίμων… 50
 • 20. Εισπρακτικές εταιρίες… 34
 • 21. Αυξήσεις τιμών… 34
 • 22. Εκπτώσεις… 28
 • 23. Σουπερμάρκετ… 26
 • 24. Πωλήσεις εκτός εμπορικού καταστήματος… 20
 • 25. Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων & Ιδιωτικής Ζωής… 6

ΣΥΝΟΛΟ: 5.908

Πηγή: efsyn.gr