2014, φρέαρ

Η φωτογραφία απεικονίζει πηγάδι παράπλευρα σε δρόμο.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Είναι τραβηγμένη σε αυτό το σημείο του περιφερειακού του Νησιού, πλησίον του κοιμητηρίου.
  2. Είναι χρονολογημένη στις 17 Ιανουαρίου 2014.
  3. Πρόκειται για πηγάδι που χρονολογείται τον 19ο αιώνα, παρόμοια απεικονίζονται στο πρώτο πολεοδομικό σχέδιο του 1864. Εκείνη την περίοδο το νερό ήταν σε ανεπάρκεια και είχαν ανοίξει δημοτικά πηγάδια σε διάφορα σημεία του τόπου, τα οποία χρησιμοποιούσαν για όλες τις χρήσεις, ένα από τα τελευταία (πηγάδια) ήταν στο σημείο, περίπου, που είναι το σημερινό ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ.
  4. Το εν λόγω πηγάδι χρησιμοποιούνταν μέχρι, τουλάχιστον, τα τέλη της δεκαετίας του 70 για να ποτίζουν τα ζώα, ήταν πέτρινο με αντίστοιχη ποτίστρα, αλλά φευ τη δεκαετία του 80 εκσυγχρονίστηκε!!! και τσιμεντοποιήθηκε. Σήμερα δεν λειτουργεί γιατί έχουν ρίξει πολλές πέτρες!! στο εσωτερικό του.
  5. Το κτίριο, στα αριστερά, προορίζονταν για δημοτικό σφαγείο και κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 60, αλλά ποτέ δεν ολοκληρώθηκε, παρέμεινε γιαπί επί πολλά χρόνια, μέχρι που το έκλεισαν γύρω-γύρω με τσιμεντόλιθους και το έκαναν Κοινοτική, Δημοτική σήμερα, αποθήκη. Η επιλογή του χώρου είχε να κάνει με το πλησίον πηγάδι, από όπου θα υδρεύονταν.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη μεγέθυνση της φωτογραφίας.