Κύπρος-Οι υδρογονάνθρακες… βλάπτουν

Οι υπεράκτιες δραστηριότητες που διεξάγονται στην περιοχή της Κύπρου για υδρογονάνθρακες μπορεί να προκαλέσουν πληθώρα αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Σε όλα τα στάδια δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνουν την αναζήτηση, εξερεύνηση και εκμετάλλευση, είναι πιθανό να προκληθούν αρνητικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ενόψει μάλιστα των δρομολογούμενων δραστηριοτήτων στο θέμα των υδρογονανθράκων θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη το θέμα του περιβάλλοντος, έχοντας υπόψη τα σοβαρά πρόσφατα ατυχήματα με κυριότερο αυτό του 2010 στον Κόλπο του Μεξικού, που προκάλεσε τη μεγαλύτερη πετρελαιοκηλίδα στην ιστορία των ΗΠΑ.

Αυτά επισημαίνει σε μελέτη του το Τμήμα Περιβάλλοντος του υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων της Κύπρου.

Επίσης, εισηγείται μέτρα για αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για προστασία του περιβάλλοντος και της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας.

Στην μελέτη, της οποίας τα βασικά σημεία δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα «Φιλελεύθερος», σημειώνεται ότι αν τηρηθούν κατά γράμμα οι οδηγίες για προστασία του περιβάλλοντος, των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, αλλά και επιπρόσθετων μέτρων για μείωση των δυσμενών επιπτώσεων, η κατάσταση μπορεί να γίνει διαχειρίσιμη. Ο ανώτερος λειτουργός Περιβάλλοντος, Θεόδουλος Μεσημέρης, ανέφερε ότι η εκ των προτέρων αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι πολύ αποτελεσματικότερη από την εκ των υστέρων, επίλυση των προβλημάτων που προκαλούν. Επισήμανε, ότι η προληπτική δράση σε κάθε στάδιο δραστηριοτήτων αποτελεί τον ορθότερο τρόπο προστασίας του περιβάλλοντος. Έχοντας αυτό ως δεδομένο, τόνισε ότι η υιοθέτηση μιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης στάσης συνεισφέρει θετικά στην αειφόρο ανάπτυξη του φυσικού πλούτου κάθε χώρας και στην εικόνα της βιομηχανίας υδρογονανθράκων, ενώ η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος βασίζεται στη δημιουργία των απαραίτητων μηχανισμών που θα ασκούν αποτελεσματικό έλεγχο και επόπτευση όλων των δραστηριοτήτων.

Τα μέτρα, σύμφωνα με τη μελέτη, αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε έργα έρευνας, αναζήτησης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες: Στα μέτρα για τις επιπτώσεις από την κανονική λειτουργία και στα μέτρα για τις επιπτώσεις έκτακτων συμβάντων. Κατά τη διάρκεια των σεισμικών ερευνών οι κάτοχοι άδειας θα πρέπει να εφαρμόζουν κάποια μέτρα για να μετριάσουν τις επιπτώσεις ακουστικού τραύματος στα θαλάσσια θηλαστικά και στις χελώνες.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής της γεώτρησης, οι κάτοχοι άδειας είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούν καυστήρες υψηλής απόδοσης για να ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές αέριων ρύπων, αλλά και να παρακολουθούν συνεχώς την επιφάνεια της θάλασσας για να διασφαλιστεί ότι δεν θα δημιουργηθεί φιλμ υδρογονανθράκων στην επιφάνειά της. Η κίνηση ελικοπτέρων και σκαφών υποστήριξης πρέπει να γίνεται προγραμματισμένα και να μην εκτελούνται άσκοπες πτήσεις ή πορείες σκαφών, ώστε να μειώνονται και οι ρύποι που εκπέμπονται από αυτά αλλά και η ενόχληση τόσο των πουλιών από τα ελικόπτερα όσο και των θαλάσσιων θηλαστικών από τα σκάφη. Επιπλέον, να αποφεύγονται πτήσεις πάνω από Ειδικές Περιοχές Προστασίας ή άλλες Σημαντικές Περιοχές Πτηνών.

Όσον αφορά στα μέτρα για τις επιπτώσεις από έκτακτα συμβάντα είναι απαραίτητη η προετοιμασία σχεδίων διαχείρισης εκτάκτων αναγκών για πιθανά περιστατικά. Τα ειδικά σχέδια αντιμετώπισης πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής περιστατικά: απώλεια ελέγχου του φρέατος, πυρκαγιές, εκρήξεις, διαφυγές υδρόθειου, διαρροές πετρελαίου ή άλλων χημικών ουσιών και απώλειες ή ανεξέλεγκτες καταστάσεις ή ζημίες στον εξοπλισμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ