Φτωχότερα κατά 2,6 δισ. ευρώ σε ένα χρόνο τα ελληνικά νοικοκυριά

Κατά 8% μειώθηκε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στο τρίτο τρίμηνο του 2013, έναντι του ιδίου διαστήματος του 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Μέσα σε ένα χρόνο τα νοικοκυριά έχασαν 2,6 δισ. ευρώ από το εισόδημά τους, το οποίο διαμορφώθηκε στο 30,4 2,6 δισ. ευρώ ευρώ από 33 2,6 δισ. ευρώ.
Η πτώση αυτή αποδίδεται κυρίως στη μείωση κατά 9,9% των αποδοχών των εργαζομένων και στη μείωση κατά 8,2% των κοινωνικών παροχών που εισπράττουν τα νοικοκυριά. Επίσης, η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 10,2 % στο τρίτο τρίμηνο του 2013 έναντι του ιδίου διαστήματος του 2012 και έφτασε στα 32,4 2,6 δισ. ευρώ έναντι των 36,1 2,6 δισ. ευρώ το 2012.
Παράλληλα, το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών (που ορίζεται ως η καθαρή αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα) ήταν -6,7% στο τρίτο τρίμηνο του 2013, όταν το ίδιο διάστημα του 2012 ήταν -9,3%.
Σε ότι αφορά τον τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 7,8% μέσα σε έναν χρόνο ενώ οι καθαρές δανειακές ανάγκες της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκαν στο 1,2 2,6 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2013, όταν το ίδιο τρίμηνο του 2012 ήταν 6,4 2,6 δισ. ευρώ.
Τέλος, στο τρίτο τρίμηνο του 2013 καταγράφηκε πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών κατά 2,6 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,8 2,6 δισ. ευρώ που είχε σημειωθεί το τρίτο τρίμηνο του 2012.

Πηγή: kathimerini.gr