Επικίνδυνη σκάρα σε φρεάτιο όμβριων

Στη συμβολή των οδών Δουζένη και Σπετσών, στο Παράλιο Άστρος, η σχάρα του φρεατίου των όμβριων υδάτων έχει υποχωρήσει επικίνδυνα, βλέπε φωτογραφία, λόγω της διέλευσης βαρέων οχημάτων που απασχολούνται στην εκτέλεση εργασιών του λιμανιού. Χρειάζεται άμεση μέριμνα και υποστύλωση της εν λόγω σχάρας, πριν υποχωρήσει  τελείως με ολέθρια αποτελέσματα για ανθρώπους και οχήματα.