Μειώνεται η τιμή των γενοσήμων

Μείωση της τιμής κατά μέσον όρο περίπου 5% για περισσότερα από 6.000 σκευάσματα, περιλαμβάνει το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων. Η ανακοστολόγηση αφορά 9.191 σκευάσματα, από τα οποία 6.154 είναι γενόσημα και 3.037 πρωτότυπα και off-patent.

 Οι νέες τιμές θα τεθούν σε ισχύ για τους παρασκευαστές και εισαγωγείς από 17-2-2014, για τις φαρμακαποθήκες από 26-2-2014 και για τα ιδιωτικά φαρμακεία από 10-3-2014.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, η νέα ανακοστολόγηση θα έχει ως αποτέλεσμα μία μεσοσταθμική μείωση τιμής, της τάξης του 4,7% ενώ η μείωση των γενοσήμων υπολογίζεται στο 9%.

Το νέο δελτίο υπολογίζεται ότι θα επιφέρει μείωση της ετήσιας φαρμακευτικής δαπάνης για τον ΕΟΠΥΥ, περίπου 160 εκατ. ευρώ και 36 εκατ. ευρώ για τα νοσοκομεία.

Στα παραπάνω περιλαμβάνεται και ο κατάλογος τιμολόγησης 290 καινοτόμων φαρμάκων τα οποία εισέρχονται για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά και τα οποία θα αξιολογηθούν άμεσα για την κατάταξή τους στη θετική λίστα.

Η ανακοστολόγηση βασίστηκε στις ρυθμίσεις των δύο πρόσφατων υπουργικών αποφάσεων, με βάση τις οποίες καθορίζονται οι ανώτατες τιμές για τις τρεις βασικές κατηγορίες φαρμακευτικών σκευασμάτων:

α) Για τα προϊόντα αναφοράς υπό προστασία (πρωτότυπα ή on patent) λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των τριών χαμηλότερων τιμών των κρατών- μελών της ΕΕ.

β) Για τα προϊόντα αναφοράς χωρίς προστασία (off patent) λαμβάνεται υπόψη το 50% της τελευταίας τιμής της υπό προστασία δραστικής.

γ) Για τα γενόσημα λαμβάνεται υπόψη το 65% της τιμής των αντιστοίχων off-patent σκευασμάτων.

Επιπλέον, εκδόθηκε υπουργική απόφαση έγκρισης της αναθεωρημένης θετικής λίστας (αποζημιούμενων φαρμάκων), από την οποία αυτοδικαίως -όπως εκτιμά το υπουργείο Υγείας – εξαιρέθηκαν 838 κωδικοί φαρμακευτικών σκευασμάτων. Τα προϊόντα αυτά διακινούνται από φαρμακευτικές εταιρείες, οι οποίες δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις επιστροφών στον ΕΟΠΥΥ (rebate), παρά τις σχετικές αιτιολογημένες και επανειλημμένες αποφάσεις του ασφαλιστικού φορέα. Για τα παραπάνω σκευάσματα υφίσταται η δυνατότητα επανόδου στη θετική λίστα, εφόσον οι εταιρείες εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον ΕΟΠΥΥ.

Πηγή: enikos.gr