Τέλος οι επισκέψεις στην εφορία για την έγκριση της ηλεκτροδότησης των οικοδομών

Τέλος οι επισκέψεις στην εφορία από τους ιδιοκτήτες οικοδομών για τη χορήγηση βεβαίωσης ηλεκτροδότησης.

Από την 1η Ιανουαρίου 2014 καταργήθηκαν όλες οι διατάξεις για τον προσδιορισμό του ελαχίστου κόστους κατασκευής οικοδομών (Ε.Κ.Κ.Ο.), οι οποίες ίσχυαν για τα φυσικά πρόσωπα που αναθέτουν την κατασκευή των σπιτιών τους σε εργολάβους οικοδομών.

Έτσι οι φορολογούμενοι δεν θα χρειάζεται πλέον να περνούν από την εφορία τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να εγκριθεί η ηλεκτροδότηση της οικοδομής.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλεπόταν και εφαρμοζόταν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013, μετά το πέρας των κατασκευαστικών εργασιών, ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, για να συνδέσει το ακίνητό του με το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ, ήταν υποχρεωμένος να υποβάλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τελικό πίνακα με τα ποσά του κόστους των επί μέρους εργασιών, τα πλήρη στοιχεία των εργολάβων, υπεργολάβων και προμηθευτών, το συνολικό αριθμό των εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων και τη συνολική αξία τους. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. εξέδιδε βεβαίωση ότι υποβλήθηκε ο τελικός πίνακας και ο ιδιοκτήτης της οικοδομής όφειλε, στη συνέχεια, να προσκομίσει τη βεβαίωση αυτή για την τελική ηλεκτροδότηση του ακινήτου.

Όλη αυτή η διαδικασία καταργήθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2014 και αυτή τη στιγμή πλέον οι διαδικασίες ηλεκτροδότησης των οικοδομών που κατασκευάζονται από εργολάβους για λογαριασμό ιδιωτών δεν χρειάζεται να περνούν πλέον από την εφορία.

Πηγή: imerisia.gr