Ουραγός στην εκπαίδευση η Ελλάδα

Χαμηλές πτήσεις στην απόδοση του εκπαιδευτικού της συστήματος σημείωσε η Ελλάδα, καταλαμβάνοντας της 27η θέση ανάμεσα σε 30 χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ. Με 60,04% αποδοτικότητα, η χώρα μας βρίσκεται πίσω στην εκπαίδευση από χώρες όπως η Τουρκία, η Πορτογαλία και η Ιταλία.

Τα παραπάνω στοιχεία, που δημοσιοποιεί η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», αφορούν έκθεση που διενεργήθηκε από την GEMS education Solutions και αφορά την αποδοτικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος σε σχέση με τα χρήματα που διαθέτει η κάθε χώρα για την Παιδεία, το μισθό των καθηγητών, αλλά και την αναλογία μαθητή-καθηγητή ανά τάξη. Η Ελλάδα, αλλά και οι υπόλοιπες μεσογειακές χώρες, σημειώνει χαμηλό σκορ στη βαθμίδα της αποδοτικότητας με την έκθεση να κάνει παράλληλη παράθεση με τις επιδόσεις των μαθητών στο διαγωνισμό PISA του 2012.

Πρόκειται για τρεις θεματικές μαθημάτων (μαθηματικά, κατανόηση κειμένου και φυσικές επιστήμες) στις οποίες εξετάζονται 15χρονοι μαθητές από τις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ.

Είναι γεγονός ότι η απόδοση των μαθητών της Ελλάδας ανάμεσα  σε 65 χώρες έκανε βουτιά εκείνη τη χρονιά, πέφτοντας στη 42η θέση (και στην 26η ανάμεσα σε 30 χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ), έναντι της 25ης που είχε καταλάβει το 2009.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος