Στην Πελοποννήσο ο κλάδος «Γεωργία, δασοκομία και αλιεία» εμφανίζει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή, 25,6%, στο σύνολο των απασχολουμένων της

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), κατά την απογραφή πληθυσμού-κατοικιών έτους 2011, ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός της χώρας ανήλθε σε 4.586.636 άτομα (42,4% του συνόλου του μόνιμου πληθυσμού), ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 6.229.650 άτομα (57,6% του συνόλου του μόνιμου πληθυσμού).

Από το σύνολο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, 3.727.633 άτομα δήλωσαν «απασχολούμενοι» και 859.003 άτομα δήλωσαν «άνεργοι». Το μεγαλύτερο ποσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού (59,0%) είναι άντρες, ενώ οι γυναίκες αποτελούν το υπόλοιπο 41%.

Το 46,2% του συνόλου των απασχολουμένων ανήκει στην ομάδα ηλικίας 30-44 ετών, ακολουθούμενο από ποσοστό 36,2 % που ανήκει στην ομάδα 45-64 ετών. Ο μέσος αριθμός απασχολουμένων ανά νοικοκυριό είναι 0,9.

Στα ζευγάρια (έγγαμα ή συμβιούντα) με τουλάχιστον ένα παιδί (κάτω των 18 ετών), το 52,4% των μητέρων είναι απασχολούμενες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των απασχολούμενων πατέρων ανέρχεται στο 84,9%. Σε ό,τι αφορά στις μόνες μητέρες με τουλάχιστον ένα παιδί κάτω των 18 ετών, το 61,2% αυτών είναι απασχολούμενες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των μόνων πατέρων με τουλάχιστον ένα παιδί κάτω των 18 ετών, ανέρχεται στο 74,9%.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ο κλάδος «Γεωργία, δασοκομία και αλιεία» εμφανίζει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή, 25,6%, στο σύνολο των απασχολουμένων της, ενώ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τη μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή, 23,9%, καταγράφει ο κλάδος «Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης» στο σύνολο των απασχολουμένων της.

To 10,5% (391.398 άτομα) του συνόλου των απασχολουμένων έχει ξένη υπηκοότητα (συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με αδιευκρίνιστη ή χωρίς υπηκοότητα).

Από τη μελέτη των στοιχείων προκύπτει επίσης ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων με ελληνική υπηκοότητα, 18,2%, εργάζεται στον κλάδο «Χονδρικό και λιανικό εμπόριο-επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών» ακολουθούμενο από ποσοστό 10,7% που εργάζεται στον κλάδο «Δημόσια διοίκηση και άμυνα-υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση».

Το μεγαλύτερο ποσοστό, 18,8%, των απασχολουμένων με ξένη υπηκοότητα (συμπεριλαμβανομένων και αυτών με αδιευκρίνιστη ή χωρίς υπηκοότητα) εργάζεται στον κλάδο «Κατασκευές» ακολουθούμενο από ποσοστό 18,2% που εργάζεται στον κλάδο «Γεωργία, δασοκομία και αλιεία».