Όλες οι διορθώσεις στον ΕΝΦΙΑ

Με τις τιμές που υπολογίσθηκε ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας του 2013, θα προσδιοριστεί εκ νέου ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων για τις 450 περιοχές (περίπου 4.000 οικισμοί) για τους οποίους δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα και οι ιδιοκτήτες έλαβαν αρχικώς εξωφρενικά εκκαθαριστικά. Αυτό προβλέπει η τροπολογία η τροπολογία που κατατέθηκε νωρίτερα στη Βουλή και με την οποία παρέχεται έκπτωση 20% για τα ακίνητα που ήταν καθ' όλο το 2013 ξενοίκιαστα και χωρίς ρεύμα.
Με την ίδια τροπολογία ενεργοποιούνται οι εκπτώσεις που προβλέπει ήδη ο νόμος για φτωχούς, πολύτεκνους και ανάπηρους. Τα εισοδηματικά κριτήρια διευρύνονται καθώς προστίθεται και περιουσιακό κριτήριο για τις αδύναμες οικονομικά κοινωνικές ομάδες (φτωχοί, άνεργοι κ.ά.).
Συγκεκριμένα η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο, τον ή τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα.
Για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες και τους φορολογούμενους ή τις οικογένειες με ανάπηρα μέλη, αποσυνδέεται η έκπτωση από την απαίτηση να μην υπάρχει ευθύνη για οφειλή, των ιδίων των φορολογουμένων, των συζύγων τους και των εξαρτώμενων τέκνων τους, προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία (δηλαδή δεν απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).
O ENΦΙΑ δεν συμψηφίζεται με επιστροφές φόρου. Δηλαδή φορολογούμενοι θα εισπράττουν τις επιστροφές ανεξαρτήτως της οφειλής για τον ΕΝΦΙΑ (σ.σ. οι οποίες ωστόσο μπλοκάρουν λόγω των διασταυρώσεων που δεν μπορεί να κάνει ακόμη οι εφορίες για τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία).
Οι φοροαπαλλαγές που προβλέπονται με βάση τις διατάξεις του νόμου για τον ΕΝΦΙΑ, έχουν ως εξής:
-Έκπτωση 50% στον φορολογούμενο, τον ή τη σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του επί του ΕΝΦΙΑ που βεβαιώθηκε στα παραπάνω πρόσωπα, αν διαπιστώνεται οικονομική αδυναμία πληρωμής της συνολικής οφειλής.
Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την τροπολογία
Η παραπάνω έκπτωση παρέχεται υπό τρεις προϋποθέσεις:
– Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να μην υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο και κάθε παιδί,
– Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων που κατέχει ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας, να μην υπερβαίνει τα 150 τ.μ. και
– Ο φορολογούμενος, ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του να μην έχουν αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
-Απαλλάσσονται πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ τρίτεκνοι-πολύτεκνοι με συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 12.000 ευρώ το προηγούμενο φορολογικό έτος, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο και κάθε παιδί, εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις (η επιφάνεια των ακινήτων να μην ξεπερνά τα 150 τ.μ. και να μην υπάρχουν αρρύθμιστες οφειλές σε Δημόσιο και Ταμεία).

-Πλήρης απαλλαγή υπό τις ίδιες προϋποθέσεις ισχύει αν ο φορολογούμενος, ο/η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό 80% και άνω.
Για το έτος 2014, απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., τα σεισμόπληκτα ακίνητα της Κεφαλλονιάς η οποία επλήγη πρόσφατα από σεισμούς. Από τον ΕΝΦΙΑ απαλλάσσονται και τα οικόπεδα στα οποία βρίσκονται τα ακίνητα αυτά.
Όλες οι μεταβολές που έχουν γίνει στην ακίνητη περιουσία από την 1/1/2014 και θα γίνουν έως τις 30/11/2014 θα πρέπει να δηλωθούν στο Ε9 έως τις 31/1/2015.
Πηγή: euro2day.gr