ΕΛΣΤΑΤ: Ακολουθούν τα παιδιά τις επαγγελματικές επιλογές των γονιών;

Πόση σχέση μπορεί να έχει το επάγγελμα του πατέρα ή της μητέρας με αυτό που θα ακολουθήσουν τα παιδιά στη ζωή τους;
Η Στατιστική προσπάθησε να απαντήσει σ΄αυτό το ερώτημα αλλά αυτό που διαπίστωσε είναι ότι μόνο στην περίπτωση που οι γονείς ήταν επαγγελματίες, κατά μία έννοια είχαν δική τους δουλειά (κατάστημα, γραφείο, άλλη επαγγελματική δραστηριότητα) τα παιδιά το ακολούθησαν σε ποσοστό 40%.
Διαγενεακή επαγγελματική κινητικότητα (Ετους 2011)

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τα ποσοστά που τα παιδιά ακολουθούν την καριέρα του μπαμπά ή της μαμάς τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλά (κάτω από 20%). Π.χ. όταν ο πατέρας ήταν διευθυντικό στέλεχος, το παιδί (μέλος του νοικοκυριού), ήταν το 2011:

• Υπάλληλος γραφείου (18,5%)

• Διευθυντικό στέλεχος (16,4%)

πλασιέ ή άνεργος.

Σε κάθε περίπτωση η έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τη «Διαγενεακή επαγγελματική κινητικότητα» που στηρίχθηκε στην μεγάλη έρευνα για τα εισοδήματα και τις συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών του 2011 παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον.   

Η έρευνα δεν έχει ξεχωριστή ερώτηση για τους πολιτικούς. Προφανώς τους κατατάσσει στους επαγγελματίες…

Πηγή: tovima.gr