Πόσοι και ποιοι ζούμε τελικά στην Ελλάδα;

Έναν διαδραστικό χάρτη της Ελλάδας, με τα βασικά χαρακτηριστικά του μόνιμου πληθυσμού, σε επίπεδο χώρας, περιφέρειας και δήμου, ανήρτησε η ΕΛΣΤΑΤ νωρίτερα σήμερα.

Επιλέξτε την περιφέρεια ή τον δήμο που σας ενδιαφέρει και πληροφορηθεί σχετικά με:

• Τον μόνιμο, νόμιμο και de facto πληθυσμό

• Τον αριθμό κατοικιών

• Την κατανομή του μόνιμου πληθυσμού κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και μέση ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, υπηκοότητα

• Τον αριθμό των νοικοκυριών και το μέσο μέγεθος νοικοκυριού και τον αριθμό πυρηνικών οικογενειών

• Το επίπεδο εκπαίδευσης του μόνιμου πληθυσμού

• Την κατάσταση ασχολία και τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας του πληθυσμού.

Δείτε εδώ σε υψηλή ανάλυση τον χάρτη

Πηγή: lifo.gr