Από 1η Οκτωβρίου τα επιλαχόντα παιδιά μέσω ΕΣΠΑ

Το νέο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για την κάλυψη θέσεων από τις επιλαχούσες του ΕΣΠΑ από την 1η Οκτωβρίου ανακοίνωσε η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Αυτή η φάση τοποθέτησης παιδιών ωφελούμενων οικογενειών σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία) αφορά αποκλειστικά τους επιλαχόντες γονείς του προγράμματος και θα χρηματοδοτηθεί με τα 23 εκατ. ευρώ των εθνικών πόρων που έμειναν αδιάθετα από το συνολικό ποσό των 200 εκατ. ευρώ που προορίζονταν για το αρχικό κοινωνικό πρόγραμμα.

Oι ενδιαφερόμενες δομές θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν το σύνολο των θέσεων δυναμικότητάς τους.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ: 

«Τα συναρμόδια Υπουργεία Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, θα χρηματοδοτήσουν Πρόγραμμα μόνον από Εθνικούς Πόρους κατά την φετινή σχολική χρονιά 2014-2015, που θα αφορά στους ανωτέρω Φορείς/Δομές και συγκεκριμένα Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας και Παιδικούς Σταθμούς, καθώς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, για την εξυπηρέτηση παιδιών των επιλαχουσών μητέρων και των επιλαχουσών πατέρων ή των επιλαχόντων πατέρων (χήρων ή που έχουν την δικαστική επιμέλεια των παιδιών τους).

Η χρηματοδότηση θα είναι συνολικού ύψους 23 εκατ € και θα αφορά σε παιδιά, που θα εισαχθούν σε Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας και Παιδικούς Σταθμούς, με τους ίδιους όρους που ισχύουν στην Πρόσκληση 1551/2.7.2014 της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Η διάρκεια του συγκεκριμένου Προγράμματος θα είναι συνολικά για 10 μήνες (1.10.2014 – 31.7.2015) και θα υλοποιηθεί βάσει ιδιαίτερης σύμβασης μεταξύ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και των Φορέων / Δομών.

Τα αναφερόμενα στην Πρόσκληση ποσά ανά ωφελούμενη/ο καλύπτουν το συνολικό κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών μειούμενα κατά 1/11, όπως αυτές προβλέπονται στην ανωτέρω Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Για την χρηματοδότηση θα αξιοποιηθεί ο κατάλογος της Ε.Ε.Τ.Α.Α., που αφορά στις επιλαχούσες/επιλαχόντες του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το σχολικό έτος 2014-2015 και θα τηρηθούν όλες οι διαδικασίες παρακολούθησης, που προβλέπονται στο ως άνω Πρόγραμμα. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. σε τέσσερις δόσεις, ενώ το φυσικό αντικείμενο προσδιορίζεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του ως άνω Προγράμματος και θα διενεργούνται έλεγχοι, όπως και στο συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα.

Στο εν λόγω Πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν οι Φορείς/Δομές όλων των Περιφερειών στους οποίους υπάρχουν θέσεις για τις επιλαχούσες/επιλαχόντες, που δεν τοποθετήθηκαν. Η τελική επιλογή των Φορέων/Δομών, που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από Εθνικούς Πόρους θα αναρτηθεί στο site της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr).

Σημειώνουμε ότι για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα και για τις προσφερόμενες θέσεις δεν ισχύουν τα όρια του 70% της συνολικής δυναμικότητας της Δομής, αλλά θα πρέπει να τηρούνται τα όρια της συνολικής δυναμικότητας της κάθε δομής και τα οποία σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπερνώνται.

Για τον σκοπό αυτό, η Ε.Ε.Τ.Α.Α.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Όλους τους ανωτέρω Φορείς/Δομές, εφόσον ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο σκέλος του Προγράμματος, που θα χρηματοδοτηθεί από Εθνικούς Πόρους, να δηλώσουν τις κενές θέσεις, που μπορούν να διαθέσουν στο Πρόγραμμα, συμπληρώνοντας το επισυναπτόμενο έντυπο και να το αποστείλουν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. μόνο μέσω e-mail: foreis2@eetaa.grέως και την Τετάρτη 24/9/2014 και ώρα 14.00».

Πηγή; efsyn.gr