«Πελοπόννησος Πρώτα»: Ερώτηση για τις απεντάξεις έργων από το ΕΣΠΑ

Οι συνεχείς απεντάξεις έργων από το ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα αποτέλεσαν την αφορμή για σχετική ερώτηση που ο συνδυασμός της μείζονος μειοψηφίας «Πελοπόννησος Πρώτα» κατέθεσε προς τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Στην ερώτηση επισημαίνεται ότι αν και τον Απρίλιο του 2014 το υπουργείο Ανάπτυξης με εγκύκλιό του προχώρησε σε ουσιαστικό «πάγωμα» όλων των έργων σε εξέλιξη λόγω υπέρβασης χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ, καθώς επίσης και στο «πάγωμα» νέων αναθέσεων και διαγωνισμών, στην ερώτηση που τότε είχε κάνει ο Νίκος Πατσαρίνος σχετικά με την πρόταση εξυγίανσης ή απένταξης δεν υπήρξε καμία θεσμική απάντηση.
«Αντίθετα, ο περιφερειάρχης, σε δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης, μη θέλοντας να αναιρέσει πελατειακές εξαγγελίες, καθώς και την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού και προγραμματισμού των έργων, έχει τονίσει επανειλημμένα ότι δεν κινδυνεύει κανένα έργο της Περιφέρειας και ότι το πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά. Παρ’ όλα αυτά, καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες διαμαρτυριών από δήμους της Περιφέρειας, λόγω απένταξης συγκεκριμένων έργων».
Οι σύμβουλοι του συνδυασμού «Πελοπόννησος Πρώτα» δηλώνουν, καταλήγοντας, ότι υποβάλλουν εκ νέου την ίδια ερώτηση και καλούν να κατατεθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο από την περιφερειακή πλειοψηφία, «α) αναλυτικός πίνακας με τα ενταγμένα έργα του ΕΣΠΑ 2007-2013, την πορεία και το χρόνο υλοποίησής τους μέχρι το τέλος του 2015, β) η πρόταση εξυγίανσης, αν υπήρξε, σχετικά με τα έργα που πρόκειται να απενταχθούν από το πρόγραμμα, με δεδομένο ότι υπήρξε υπέρβαση του προγράμματος τουλάχιστον κατά 70%, καθώς και τα κριτήρια απένταξής τους, γ) ο αναλυτικός πίνακας εργασίας με τον οποίο απάντησε η Περιφέρεια στο υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως οριζόταν στη σχετική εγκύκλιο, δ) η πρόβλεψη σχετικά με το ποια από τα παραπάνω έργα ενδέχεται να υλοποιηθούν από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 – ΣΕΣ».