Τουρισμός και ανισότητες στην εργασία

Η βιομηχανία του τουρισμού έχει από καιρό κατονομασθεί από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO) ως αποτελεσματικό «εργαλείο» για την καταπολέμηση της φτώχειας. Επειδή όμως, παγκοσμίως, οι γυναίκες αποτελούν την πλειονότητα των εργαζομένων –υπολογίζεται σε 60%-70% και κατά το ήμισυ, ηλικίας κάτω των 25 ετών– συνέδεσε το «εργαλείο» αυτό όχι μόνο με την καταπολέμηση της φτώχειας, αλλά και με τις ανισότητες που ισχύουν σε βάρος των γυναικών. Στη μελέτη που τιτλοφορείται «Διεθνείς Προοπτικές για τις Εργαζόμενες Γυναίκες του τομέα HCT (Hotels, Catering, Tourism)» αναφέρει ότι ο τουρισμός αποτελεί την «πύλη εισόδου» στην εργασία, ιδιαιτέρως για τις γυναίκες, τους νέους, τους μετανάστες, αλλά και τους αγροτικούς πληθυσμούς των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών.
Δυσανάλογα ποσοστά
Οι γυναίκες, σε δυσανάλογα υψηλό ποσοστό από τους άνδρες, απασχολούνται σε χαμηλού επιπέδου εργασίες και έχουν κατώτερες αμοιβές. Ενώ οι άνδρες απασχολούνται ως θυρωροί, κηπουροί, για τη συντήρηση κατασκευών και, προφανώς, αμείβονται ισάξια με την εργασία που προσφέρουν. Οι γυναίκες «πρυτανεύουν» επίσης και στην αδήλωτη εργασία. Με δεδομένο μάλιστα ότι πολλές τουριστικές επιχειρήσεις είναι οικογενειακές, οι γυναίκες είναι αυτές που κατατάσσονται στο αδήλωτο και απλήρωτο προσωπικό. Ετσι, ενώ προσφέρουν την εργασία τους για δραστηριότητες με τις οποίες οι επιχειρήσεις αυξάνουν το εισόδημά τους, ωστόσο δεν τους αποδίδεται η ανάλογη ανταμοιβή.
Δημογραφικές αλλαγές
Λαμβάνοντας υπόψη τις δημογραφικές αλλαγές όπως και τις οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις, το ILO αναφέρει ότι «ένας τομέας HCT, στο εργατικό δυναμικό του οποίου οι γυναίκες θα εκπροσωπούνται σε όλα τα επίπεδα, θα αποτελέσει αποφασιστικό παράγοντα για την επόμενη δεκαετία και για πολλά μέρη του κόσμου». Απαριθμεί τις άμεσες θετικές επιπτώσεις που έχει η αύξηση του τουρισμού σε άλλους τομείς της οικονομίας –κατανάλωση, παροχή υπηρεσιών, κατασκευές, μεταφορές, ψυχαγωγία, χειροτεχνία κ.ά.– και υπογραμμίζει ότι για την επίτευξη όλων αυτών προϋπόθεση είναι η τήρηση της ατζέντας για την «Αξιοπρεπή Εργασία» σε κάθε επίπεδο της βιομηχανίας του τουρισμού. Που σημαίνει, σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα, βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Σε αυτό αποβλέπει και η έκδοση του σχετικού «Toolkit on Poverty Reduction through Tourism», το οποίο έχει κυκλοφορήσει σε έξι διαφορετικές γλώσσες.

Πηγή: kathimerini.gr