«Κυνουρίας γη»: Πρόταση για ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, με θέμα τη διαχείριση των στερών απορριμμάτων του Δήμου μας

Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί Συνάδελφοι

Έχουν περάσει τριάντα ημέρες από τότε που αναλάβαμε καθήκοντα ως δημοτικοί σύμβουλοι.

Χρόνος μικρός, αλλά συγχρόνως πολύ μεγάλος όσον αφορά το θέμα της διαχείρισης των στερών απορριμμάτων, γιατί η κάθε μέρα που περνάει και αδρανούμε έχει επώδυνες συνέπειες τόσο για τους κατοίκους όσο και για το περιβάλλον.

Ας δούμε συνοπτικά τα δεδομένα σχετικά με τη διαχείριση των στερεών απορριμμάτων στο δήμο μας:

 1. Η διαχείριση των σκουπιδιών συνεχίζει να γίνεται με τον ίδιο τρόπο από τις αρχές του 2006. Δηλαδή αποκομιδή και εναπόθεσή τους στο ΧΑΔΑ  του ΤΑΝΟΥ, που συνεχίζει να λειτουργεί παράνομα από 1-1-2009. Εκτός από το γεγονός ότι λειτουργεί παράνομα, ενέχει τεράστιους κινδύνους για το περιβάλλον (σκεφτείτε τι θα συμβεί αν πλημμυρίσει ο ΤΑΝΟΣ και πού θα φτάσουν τα σκουπίδια μας).
 2. Οι μέχρι σήμερα δημοτικές αρχές δεν έχουν κάνει τίποτα σχετικά  με μια φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση όπως:  διαλογή στην πηγή, μείωση των απορριμμάτων, ανακύκλωση, κομποστοποίηση  και υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων.
 3. Παρεμπιπτόντως, η προηγούμενη δημοτική αρχή εισηγήθηκε τον  κανονισμό καθαριότητας (Απόφαση Δ.Σ. 185/2011 ΑΔΑ: 45ΟΗΩ9Ψ-ΩΚ1) τον οποίο όμως ουδέποτε εφάρμοσε (μήπως αυτό αποτελεί παράβαση καθήκοντος;)
 4. Σημειώνεται επίσης ότι η Περιφέρεια  Πελοποννήσου έχει τους λιγότερους ΧΥΤΑ και τους περισσότερους ΧΑΔΑ.
 5. Η προηγούμενη δημοτική αρχή, αφού πελαγοδρόμησε για ένα διάστημα (ανάμεσα στην εφαρμογή του συστήματος της ανταποδοτικής ανακύκλωσης, στα μνημόνια συνεργασίας με το Δήμο Νότιας Κυνουρίας, και στην ανάθεση της αποκομιδής των απορριμμάτων σε ιδιώτες), ευθυγραμμίστηκε απόλυτα με τις  πολιτικές της Περιφέρειας και του κ. Τατούλη  για  την διαχείριση των απορριμμάτων με τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ),  για την επεξεργασία σύμμεικτων απορριμμάτων σε κεντρικές μονάδες εισαγόμενης τεχνολογίας και με σκοπό την ενεργειακή αξιοποίηση. Επιπλέον η Περιφέρεια, με  ταχείες και εν κρυπτώ διαδικασίες επέλεξε ως ανάδοχο του έργου την εταιρεία ΤΕΡΝΑ. Επίσης η Δημοτική Αρχή υιοθέτησε την εγκατάσταση του δεματοποιητή στην ευαίσθητη περιοχή του ΤΑΝΟΥ,  δηλαδή ενός καλλωπισμένου ΧΑΔΑ.
 6. Η προς υπογραφή σύμβαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την ΤΕΡΝΑ, σύμφωνα με τις καταγγελίες του κ. Πουλοκέφαλου (πρώην προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου) καθώς και των Περιφερειακών Συμβούλων κ.κ. Πατσαρίνου και Γόντικα προβλέπει:
 • Ελαχίστη εγγυημένη ποσότητα 150 χιλιάδων τόνων ετησίως για την Περιφέρειά μας, που υποθηκεύει όχι μόνον τους πολίτες αυτού του τόπου αλλά και τη λογική.
 • Παρακάμπτοντας εντέχνως τη σαφή οδηγία 2008/98 της Ε.Ε. δε δεσμεύει πουθενά ποσοτικά και ποιοτικά  ποια απορρίμματα και ποια προϊόντα απ’ αυτά κάθε χρόνο πρέπει να ανακτώνται, να ανακυκλώνονται, και να επαναχρησιμοποιούνται.
 • Διάρκεια  σύμβασης:  28 έτη (θα δεσμευτούν κυριολεκτικά και τα εγγόνια μας).
 • Αμοιβή ΤΕΡΝΑ 62 € / τόνο. Και προκύπτει το ερώτημα: γιατί η ΤΕΡΝΑ ΑΕ δίνει προσφορά για τα αστικά στερεά απόβλητα της Ηπείρου 44 € ανά τόνο και για τα αντίστοιχα της Πελοποννήσου 62 € ανά τόνο;
 • Πρέπει να τονιστεί ότι το συνολικό κόστος/τόνο  για τους δημότες θα ξεπερνάει τα 120 € αν συνυπολογίσουμε: κόστος αποκομιδής  40-45€/τόνο + κόστος μεταφοράς από τον Δήμο στις εγκαταστάσεις της ΤΕΡΝΑ  10-20€/τόνο + αμοιβή ΤΕΡΝΑ 62 €/τόνο.
 • Επισημαίνουμε επίσης ότι σύμφωνα με την αρχή της αποκλειστικότητας, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΤΕΡΝΑ), απαγορεύεται κάθε άλλη παράλληλη δράση από οποιονδήποτε φορέα στην Περιφέρεια δεσμεύοντας συγχρόνως όλους τους ΟΤΑ της Πελοποννήσου να παραδίδουν το σύνολο των σύμμεικτων στερεών αποβλήτων τους στην Εταιρεία.

Η πρότασή μας

Με δεδομένο ότι σύμφωνα με εντολή του ΥΠΕΚΑ έχει ζητηθεί η αναθεώρηση των περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), με αιτιολογία  την «αναγκαιότητα τάχιστης ολοκλήρωσης της προσαρμογής των ΠΕΣΔΑ στις διατάξεις της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, εν όψει της προγραμματικής περιόδου 2014-2020» και καταληκτική ημερομηνία τον Οκτώβριο του 2014, προτείνουμε να πραγματοποιηθεί άμεσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό Θέμα : «Φιλική προς το Περιβάλλον διαχείριση των Στερών Απορριμμάτων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας». Η συνεδρίαση να πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα Ζαφείρη, να παρευρίσκονται ειδικοί επιστήμονες, φορείς και πολίτες με δικαίωμα λόγου.

Εμείς πιστεύουμε ότι η λύση είναι η εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων (διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση – κομποστοποίηση,  κ.λπ.) όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά στο πρόγραμμά μας .

Και αντί επιλόγου: Την ώρα που στην Ελλάδα τσακωνόμαστε για το πού θα φτιάξουμε μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων παρωχημένης πλέον τεχνολογίας (τις οποίες οι ιθύνοντες πλασάρουν για μοντέρνες), η Σουηδία έχει φτάσει στο επίπεδο να ανακυκλώνει ή να επαναχρησιμοποιεί το 99% των σκουπιδιών της.

Άστρος 4-10-2014

Αυτόνομη Δημοτική Παρέμβαση Πολιτών Βόρειας Κυνουρίας

«Κυνουρίας Γη»

http://kynouriasgi.blogspot.gr/

Γιάννης Γιοβάς