Συνεχίζεται η συρρίκνωση των εισοδημάτων των ελληνικών νοικοκυριών

Σταθερά συνεχίζει να μειώνεται το εισόδημα των νοικοκυριών, με αποτέλεσμα να “σηκώνουν” τις καταθέσεις τους για να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, αλλά και να περιορίζουν τις καταναλωτικές τους δαπάνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών συρρικνώθηκε για 18ο συνεχόμενο τρίμηνο, καθώς το δεύτερο τρίμηνο του 2014, μειώθηκε κατά 4,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 32,2 δισ. ευρώ σε 30,8 δισ. ευρώ.

Αντίστοιχα η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, υποχώρησε για 17ο συνεχόμενο μήνα, καθώς το δεύτερο τρίμηνο του έτους μειώθηκε κατά 1,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 33,2 δισ. ευρώ σε 32,7 δισ. ευρώ.

Απώλειες καταγράφηκαν και στο ποσοστό αποταμίευσης (ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα), καθώς στο δεύτερο τρίμηνο του έτους υποχώρησε κατά 6,2%, σε σύγκριση με -3,2% το δεύτερο τρίμηνο του 2013.

Αντίθετα άνοδο καταγράφουν το δεύτερο τρίμηνο του 2014, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, καθώς αυξήθηκαν κατά 10,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 3,3 δισ. ευρώ σε 3,7 δισ. ευρώ.

Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 25,9% σε σύγκριση με 23,0% το δεύτερο τρίμηνο του 2013.

Σημαντικά μειωμένες εμφανίζονται οι καθαρές δανειακές ανάγκες του τομέα της γενικής κυβέρνησης κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2014, καθώς ανήλθαν σε 418 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2014 που ήταν 2,3 δισ. ευρώ.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2014 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών κατά 3,1 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 4,3 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2013. Λόγω της μείωσης του ελλείμματος στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών και της μείωσης του επιπέδου των καθαρών εισοδημάτων και των (τρεχουσών και κεφαλαιακών) μεταβιβάσεων που λαμβάνονται από την αλλοδαπή, η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 3,6 δισ. ευρώ σε σχέση με την αλλοδαπή , σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2013 οπότε η καθαρή λήψη δανείων ανέρχονταν σε 4,5 δισ. ευρώ.

Πηγή: capital.gr