Ερώτηση του Κώστα Ζαχαριά: Σχετικά με τη σύμβαση διαχείρισης απορριμμάτων και της αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Πελοποννήσου

11 Νοεμβρίου 2014

Δελτίο Τύπου

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάς, Θανάσης Πετράκος και Δημήτρης Κοδέλας κατέθεσαν ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ώστε να υπάρξει ενημέρωση για το σημαντικότατο θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

Οι βουλευτές επανέλαβαν τη ριζική αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στο προωθούμενο με σύμβαση ΣΔΙΤ σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, τονίζοντας για άλλη μια φορά ότι θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, θα επιβαρύνει οικονομικά τους κατοίκους της Πελοποννήσου μέσω σημαντικής αύξησης των δημοτικών τελών, και ότι δεν είναι συμβατό με τις τελευταίες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει ότι η ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων θα πρέπει να περιλαμβάνει διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, κομποστοποίηση, δημιουργία τοπικών δημοτικών ή διαδημοτικών χώρων υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων για την διάθεση των υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) . Κυρίως όμως, θα πρέπει να προωθηθεί η μείωση παραγωγής απορριμμάτων μέσα από την αλλαγή του σημερινού κοινωνικού πρότυπου κατανάλωσης.

Οι βουλευτές ζητούν να δοθεί στη δημοσιότητα η έκθεση και το χρονοδιάγραμμα για την επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) που ανέθεσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου κατόπιν οδηγίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Η έκθεση, σύμφωνα με τη σύμβαση θα έπρεπε να παραδοθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου 2014, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Στα πλαίσια της διαφάνειας και του δημοκρατικού διαλόγου η έγκαιρη δημοσιοποίηση των μελετών και των συμβάσεων είναι επιβεβλημένη ώστε να υπάρξει διαβούλευση πολιτών, κοινωνικών και επιστημονικών φορέων και μάλιστα των Δήμων της Περιφέρειας προκειμένου να μπορέσει να γνωμοδοτήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Επισυνάπτουμε το πλήρες κείμενο της ερώτησης.

Κώστας Ζαχαριάς

βουλευτής Αρκαδίας του ΣΥΡΙΖΑ

10 Νοεμβρίου 2014

ΕΡΩΤΗΣΗ

και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Προς τον  κ.Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα : Σύμβαση διαχείρισης απορριμμάτων και αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου

Είναι γνωστή η ριζική αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στο προωθούμενο με σύμβαση ΣΔΙΤ σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στην εφαρμογή του οποίου δυστυχώς επιμένουν τo Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Έχουμε τονίσει και επιμένουμε ότι θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και θα επιβαρύνει οικονομικά τους κατοίκους της Πελοποννήσου μέσω σημαντικής αύξησης των δημοτικών τελών. Επιπλέον, το προωθούμενο σχέδιο, δεν είναι συμβατό με τις τελευταίες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφού η προκήρυξη με την οποία έγινε η ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου περιλαμβάνει ως όρο και "την εγγυημένη ποσότητα" αποβλήτων.

To Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής από 1ης Απριλίου 2014 ενημέρωσε τους Περιφερειάρχες και τους Περιφερειακούς Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) όλης της χώρας για την ανάγκη επικαιροποίησης των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) ενόψει Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Οκτώβριο 2014. Τα ΠΕΣΔΑ πρέπει να είναι σύμφωνα με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ και τα εγκεκριμένα κείμενα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Απόβλητα και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης και Διαχείρισης Αποβλήτων.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου υπέγραψε σύμβαση για σύνταξη έκθεσης με τίτλο "Αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου για ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων και προστασία των φυσικών πόρων, εν όψει της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020" στις 23 Μαΐου 2014 με ανάδοχο την εταιρεία "Ι. ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.". Η διάρκεια της σύμβασης οριζόταν σε 63 ημέρες. Το χρονοδιάγραμμα παρατάθηκε από την Περιφέρεια που όρισε ότι η τελική έκθεση της μελέτης θα παραδοθεί σε 103 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή την 3η Σεπτεμβρίου 2014.

Μέχρι και σήμερα, η έκθεση δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Ο συνδυασμός «Πελοπόννησος Πρώτα» ζήτησε τη δημοσιοποίηση της έκθεσης με επερώτηση που κατέθεσε την 29η Σεπτεμβρίου 2014 και συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου της 20ης Οκτωβρίου 2014, χωρίς αποτέλεσμα. Δεν δημοσιοποιήθηκε ούτε καν η 1η ενδιάμεση έκθεση που έχει παραληφθεί (ΑΔΑ 76Κ7Λ1-ΗΠ0).

Επειδή θεωρούμε ότι η σύμβαση ΣΔΙΤ με την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ για ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου προωθεί ένα καταστροφικό για το περιβάλλον και οικονομικά ασύμφορο σχέδιο,

Επειδή η διαχείριση των στερεών αποβλήτων είναι κορυφαίο περιβαλλοντικό ζήτημα και αποτελεί οξύ πρόβλημα για το σύνολο των Δήμων της Περιφέρειας, όταν μάλιστα κάποιοι εξ αυτών κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αφού οδηγήθηκαν σε αδυναμία διαχείρισης των απορριμμάτων τους λόγω και των μέχρι σήμερα ακολουθούμενων πολιτικών του Υπουργείου και των επιλογών της Περιφέρειας και του ΦοΔΣΑ,

Επειδή η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ είναι απαραίτητη προκειμένου να προχωρήσει η σύμβαση για την ολοκληρωμένη διαχείριση που εκκρεμεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου,

Επειδή στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης πρέπει να τηρείται η νομιμότητα και να εφαρμόζονται με συνέπεια οι όροι των συμβάσεων του Δημοσίου,

Επειδή στα πλαίσια της διαφάνειας και του δημοκρατικού διαλόγου η έγκαιρη δημοσιοποίηση των μελετών και των συμβάσεων είναι απαραίτητη για να υπάρξει διαβούλευση πολιτών, κοινωνικών και επιστημονικών φορέων και μάλιστα των Δήμων της Περιφέρειας προκειμένου να μπορέσει να γνωμοδοτήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

  1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής θα ακυρώσει το καταστροφικό σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων που σχεδιάζει να εκτελέσει με ΣΔΙΤ η Περιφέρεια Πελοποννήσου καθώς και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου;
  2. Έχει παραληφθεί η έκθεση που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου με τίτλο "Αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου για ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων και προστασία των φυσικών πόρων, εν όψει της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020" ;
  3. Ποιο είναι σήμερα το χρονοδιάγραμμα επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου;

Αιτούμαστε

Την κατάθεση του συνόλου της έκθεσης "Αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου για ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων και προστασία των φυσικών πόρων, εν όψει της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020", που προέκυψε από τη σύμβαση της 23-5-2014 μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την ανάδοχο εταιρεία "Ι. ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.".

Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές

Κώστας Ζαχαριάς

Θανάσης Πετράκος

Δημήτρης Κοδέλας