Ξεκινούν έλεγχοι για εργόσημα σε εργάτες γης

Έλεγχους προκειμένου να διαπιστωθεί αν ασφαλίζονται οι εργάτες στο μάζεμα της ελιάς ζητάει στην Κρήτη ο ΟΓΑ σύμφωνα με πληροφορίες καθώς διαπιστώνεται ότι σε αυτόν τον τομέα υπάρχει μεγάλη υστέρηση εσόδων για το Οργανισμό. Πάντως για την ώρα οι μοναδικοί έλεγχοι που φαίνεται να γίνονται είναι από την αστυνομία είναι προκειμένου να διαπιστώσει αν εργάζονται μετανάστες που δεν έχουν νόμιμα χαρτιά. Κι αυτό γιατί τόσο η Επιθεώρηση Εργασίας δηλώνει πως δεν έχει αρμοδιότητα στους συγκεκριμένους ελέγχους αλλά μόνο σε αγροτικές επιχειρήσεις (θερμοκήπια, εταιρείες Α.Ε.), ενώ και ο ΟΓΑ με τον οποίο επικοινωνήσαμε στην Αθήνα ζητάει οι συγκεκριμένοι έλεγχοι να γίνονται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας!

Σύμφωνα με τη νομοθεσία η μη ασφάλιση έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή μεγάλων προστίμων, πολλών χιλιάδων ευρώ. Για αυτό και οι περισσότεροι αγροεργάτες, έλληνες και αλλοδαποί, έχουν φροντίσει τις τελευταίες ημέρες να κινήσουν τη διαδικασία προμήθειας των εργοσήμων που είναι απαραίτητα για την ασφάλιση τους.
Όπως ανάφερε στέλεχος του ΟΓΑ «για οποιονδήποτε αγρεργάτη ανεξάρτητα αν είναι Έλληνας ή αλλοδαπός, εφόσον δουλεύει σε ξένα κτήματα είναι υποχρεωμένος να έχει εργόσημο. Το εργόσημο καθορίζεται με συμφωνία εργοδότη και εργαζόμενου. Το μεροκάματο ανειδίκευτου εργάτη είναι 26,18 το ελάχιστο αλλά η συμφωνία για τον ακριβή προσδιορισμό του γίνεται ανάμεσα στους δύο.
Ο εργοδότης δίνει τα χρήματα σε μια τράπεζα ή στο ταχυδρομείο και αγοράζει εργόσημα. Στη συνέχεια δίνει τα εργόσημα στο εργάτη γης που θα πρέπει να τα προσκομίζει στην τράπεζα ή το ταχυδρομείο που εκδόθηκαν και η τράπεζα να του δίνει τα χρήματα που έβαλε ο εργοδότης του κρατώντας από τον εργαζόμενο το 10% υπέρ του ΟΓΑ».
Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του ΟΓΑ «ο εργοδότης – κτηματίας, αντί για χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αμοιβή για την παρεχόμενη αγροτική εργασία, αποδίδει στον εργάτη γης που απασχολεί, εργόσημο ονομαστικής αξίας ίσης με την αμοιβή που έ́χει συμφωνηθεί μεταξύ τους. Η αμοιβή με εργό́σημο – αντί χρηματικού ποσού – του εργάτη γης είναι υποχρεωτική. Ο χρόνος ασφάλισης όλων των εργατών γης, στο εξής, θα υπολογίζεται αποκλειστικά και υποχρεωτικά, με βάση τις αμοιβές που έχουν λάβει με ΕΡΓΟΣΗΜΟ.
Για το λόγο αυτό οι εργάτες γης θα πρέπει, οπωσδήποτε, για να κατοχυρώσουν το δικαίωμά τους για Ασφάλιση, Περίθαλψη και Σύνταξη από τον ΟΓΑ, να ζητούν την πληρωμή τους μόνο με ΕΡΓΟΣΗΜΟ. Το εργόσημο εκδίδεται από τα ΕΛ.ΤΑ. ή τις Τράπεζες. Προς το παρόν ο ΟΓΑ έχει υπογράψει σύμβαση για τη διάθεση εργοσήμων ΟΓΑ μόνο με τα ΕΛ.ΤΑ. και αναμένεται, σύ́ντομα, η υπογραφή σύμβασης και με τις Tράπεζες. »