Διάθεση Ιστορικού-Φωτογραφικού Λευκώματος «Παράλιο Άστρος – Ένα ταξίδι στο χώρο και το χρόνο»

Ένα σημαντικό βιβλίο, το Ιστορικό-Φωτογραφικό Λεύκωμα «Παράλιο Άστρος – Ένα ταξίδι στο χώρο και το χρόνο», ήρθε να καλύψει το κενό βιβλιογραφίας για το Παράλιο Άστρος.

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ