Διάθεση Ιστορικού-Φωτογραφικού Λευκώματος «Παράλιο Άστρος – Ένα ταξίδι στο χώρο και το χρόνο»

Ένα σημαντικό βιβλίο, το Ιστορικό-Φωτογραφικό Λεύκωμα «Παράλιο Άστρος – Ένα ταξίδι στο χώρο και το χρόνο», ήρθε να καλύψει το κενό βιβλιογραφίας για το Παράλιο Άστρος.

Διάθεση Λευκώματος:

1. Για την περιοχή ΑΘΗΝΩΝ, όλες τις μέρες της βδομάδας στο τηλέφωνο 6936634804

2. Για το Παράλιο Άστρος, όλες τις μέρες της βδομάδας στο τηλέφωνο 6944833445

Πληροφορίες (Email) pyramia@yahoo.gr

Facebook (Άστρον Πυράμια): https://www.facebook.com/pages/%CE%86%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD-%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%86%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%A0-%CE%86%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%82/656048057874963?fref=ts