Ιστοσελίδα απέκτησαν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) νομού Αργολίδας

Τώρα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα ευρετήρια των συλλογών των ΓΑΚ Αργολίδας, και όχι μόνο, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης gak.arg.sch.gr

Τα Αρχεία Νομού Αργολίδος είναι περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους.. Βασικός σκοπός των Γ.Α.Κ. Αργολίδος είναι η διάσωση, εποπτεία, συγκέντρωση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού του νομού, καθώς και η διάθεση και η με ποικίλους τρόπους αξιοποίηση όλου αυτού του αρχειακού πλούτου.