63 προτάσεις από την Ανατολική Πελοπόννησο υποβλήθηκαν στο Leader

Εξαιρετικά μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για το τοπικό πρόγραμμα LEADER Άξονας 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» στην Ανατολική Πελοπόννησο.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν συνολικά 63 προτάσεις στο πλαίσιο της 5ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που έκανε η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Πάρνωνα ΑΕ, για ένταξη στο πρόγραμμα.

Το αυξημένο αυτό επενδυτικό ενδιαφέρον είχε ως αποτέλεσμα να υπερκαλυφθεί η δημόσια δαπάνη κατά 280%, και προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα κάλυψης στο σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των υποβληθέντων προτάσεων, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα υπέβαλε στο υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης αίτημα πρόσθετης χρηματοδότησης του τοπικού προγράμματος.

Από τις 63 υποβληθείσες προτάσεις, οι 42 αφορούν ιδιωτικές επενδύσεις, ατομικές ή συνεταιρισμούς, οι 7 έργα συλλογικών φορέων δημοσίου χαρακτήρα και οι υπόλοιπες 13 δημόσια έργα ΟΤΑ, και ο συνολικά αιτούμενος προϋπολογισμός των υποβληθεισών προτάσεων φτάνει τα 5.935.754 ευρώ, με την αιτούμενη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται στο ποσό των 3.632.038 ευρώ.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι το σύνολο της δεσμευμένης δημόσιας δαπάνης των ενταγμένων προτάσεων του Τοπικού Προγράμματος LEADER, μέχρι σήμερα, ανέρχεται σε 5,7 εκατ. ευρώ, ενώ η Εταιρεία κατέχει σήμερα την 3η θέση ως προς την απορρόφηση κοινοτικών πόρων με υλοποίηση επενδύσεων, σε εθνικό επίπεδο υλοποίησης του προγράμματος LEADER.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ